Listhaug og åpenhet

Ingress

Meninger

ET EKTE FOLKESTYRE forener politiske institusjoner og juridiske garantier med utstrakt åpenhet og mulighet for innsikt. Denne balansen mellom forutsigbar styringsdyktighet og en løpende folkelig kontroll, er formelen som over tid skaper tillit mellom de styrende og de styrte. Vi har tillit til Stortinget, regjeringen eller domstolene fordi vi har innsikt og kontrollmulighet. Tilliten innebærer en tro på at bare det som skal holdes hemmelig (rikets sikkerhet o.l.) blir skjult. For øvrig er hovedprinsippet åpenhet og offentlighet.

DE SISTE TIÅRA har vårt politiske system gjennomgått betydelige endringer, bl.a. gjennom stille maktforskyvninger. Et av disse er etableringen av en PR- og rådgivningsbransje som gjennom lobbyvirksomhet påvirker folkevalgte organer og forvaltningen. PR-bransjens uttalte mål er å flytte makt på vegne av kundene, altså gjennom direkte (ofte skjult) deltakelse i de politiske prosessene. Samtidig vil bransjen opptre som privat næringsliv med de systemer for forretningshemmeligheter som gjelder der. Her støter to verdisyn sammen, og det må derfor bli konflikt.

SPØRSMÅLET ER BLITT akutt fordi landbruksminister Sylvi Listhaug er den første statsråden som går rett fra et PR-byrå til kongens bord. Hun nekter å utlevere sine kundelister fra den tidligere arbeidsgiveren First House til andre enn departementsråden, som er hennes underordnede. Selv statsministeren får ikke se hvem Listhaug hadde som klienter i sin forrige jobb. Saken blir svært betent når det samtidig blir hevdet at bl.a. matvaregiganten Rema 1000 var kunde hos Listhaug da hun var PR-agent. Denne usikkerheten kan ikke vedvare, og statsminister Erna Solberg må skjære gjennom raskt og gi opplysninger om landbruksministerens bindinger.

HOVEDPROBLEMET ER likevel langt mer komplekst. Mange yrker og bransjer har fortrolighet som et sentralt redskap eller prinsipp. Tilfellet Listhaug viser at det er behov for en bred gjennomgang av alle spørsmål som gjelder habilitet og åpenhet. Et lobbyregister som viser kontakten mellom folkevalgte og PR-folk, vil være et godt bidrag. At Stortinget får innsikt i statsråders og statssekretærers kundelister, kan være en forbedring. Det beste er likevel ordninger som gir offentlig tilgang til opplysninger som er relevante for å vurdere politikernes integritet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.