Debatt: Utdanning

Lite etterrettelig fra Høyre

Det er oppsiktsvekkende at Solberg velger å komme med uttalelser han vet ikke stemmer.

INNTAKSREGLER: Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, etterlyser mer etterrettelighet fra Eirik Lae Solberg og høyre i spørsmålet om inntaksregler. Foto: Utdanningsforbundet
INNTAKSREGLER: Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, etterlyser mer etterrettelighet fra Eirik Lae Solberg og høyre i spørsmålet om inntaksregler. Foto: UtdanningsforbundetVis mer
Meninger

Eirik Lae Solberg (H) sier i et innlegg i Dagbladet 13. august at byrådet legger opp til en inntaksordning basert på loddtrekning og kvotering. Det er oppsiktsvekkende at Solberg velger å komme med uttalelser han vet ikke stemmer. Verken byrådet eller ekspertutvalget har konkludert med hvordan en ny inntaksordning skal være. De eneste som har konkludert ser ut til å være Solberg og Høyre, som både insisterer på at dagens modell er det eneste rette og i tillegg benekter at det er viktig og riktig å innhente kunnskap og se på andre modeller.

Utdanningsforbundet Oslo synes det er beklagelig når politikere på Solbergs nivå avviser innhenting av kunnskap om inntaksordninger som kan gi flere elever et bedre og likeverdig skoletilbud. Solberg reagerer på modellene som ekspertutvalget lager simuleringer på og forventer at Byrådet forkaster dem, og velger å bruke usannheter når han argumenterer. Det er ødeleggende for debatten.

Inntaksordningen til videregående skoler i Oslo er et karakterbasert opptak, altså en konkurranse om plassene på grunnlag av karakterer. Inntakstallene fra 2017 og 2018 viser at bare 18 prosent av elevene i Oslo hadde gode nok karakterer til å fritt velge skole.Konkurransen mellom skolene og karakterkravene har aldri vært så skarpe som i år. Noe av dette kan tilskrives en modell som gir et segregert skoletilbud.

Utdanningsforbundet Oslo er i motsetning til Solberg, glad for at det rød-grønne byrådet har satt ned et ekspertutvalg som skal se på ulike inntaksmodeller.

Utdanningsforbundet mener at inntaksordninger skal gi likeverdige muligheter for alle, ikke bare dem med best karakterer. Vi mener også at inntaksordningen skal bidra til sosial utjevning, integrering og motvirke unødig sterkt karakterpress. Det er imidlertid et faktum at dagens modell ikke skaper et mangfold, men et skoletilbud som truer elevenes rett til likeverdig opplæring.

Når ekspertutvalget legger fram resultatet av sitt arbeid ser Utdanningsforbundet fram til en spennende diskusjon om hvilken modell som vil være den beste for Oslo. For elever, foreldre, lærere og ikke minst velgerne hadde det vært bra om Solberg og hans meningsfeller var mer etterrettelige i denne debatten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.