Lite lovende samarbeid

Erna Solberg har en langsiktig plan og er villig til å gi sentrum noen symbolseire.

Meninger

Tre uker etter stortingsvalget har de fire partiene som fikk flertall, endelig lovet å komme med en avklaring i ettermiddag. Det handler ikke om hvilken regjering landet skal få, men om hvilke partier som går inn i regjeringsforhandlinger. Som kjent har de fire så langt bare drevet med sonderinger, ikke reelle forhandlinger, men i praksis er det disse samtalene som har vært avgjørende for utfallet. Sier KrF og Venstre først ja til å gå i forhandlinger, skal det svært mye til for at de trekker seg.

Det er oppsiktsvekkende at de innledende sonderingene har trukket så langt ut i tid. Det forteller at regjeringsalternativet Erna Solberg foretrekker, en firepartiregjering, er så fullt av motstrid og politiske konflikter at i hvert fall to av partiene har alvorlige betenkeligheter. Det gjelder særlig KrF, som hele veien har sagt det er lite sannsynlig å regjere med Frp, men også Venstre har krevd større innrømmelser. Begge sentrumspartiene er fristet av kortsiktige seirer på viktige kjerneområder, men er med all grunn urolige for hvilke gjennomslag de får på lengre sikt i en regjering dominert av Høyres og Frp's økonomiske politikk.

Lekkasjene fra sonderingene har vært påfallende få, men noen av dem tyder på at Høyre og Frp er villig til å gi noen symbolseire, for eksempel når det gjelder asylbarn og bistand. Prisen ser ut til å være at de tar over styringen av politikken gjennom en strengere asylpolitikk og en omlegging av bistandspolitikken. For KrF er distriktspolitikken viktig, men Erna Solberg har allerede varslet at en kommunereform skal forankres bredt i Stortinget. Dermed er ikke den i potten.

KrF og Venstre fastholder at de vil holde sammen. Sier den ene nei, blir heller ikke den andre med. Solberg har gjort det klart at partiene bare er garantert innflytelse om de går i regjering. Men den mest fryktsomme av de to, KrF, vet samtidig at en Høyre/Frp-regjering vil kunne støtte seg på Venstre alene. Partiet kan ende helt utenfor på utsida.

Høyre har et langsiktig mål. Partiet vil sikre flertall også neste periode for å få varig gjennomslag i politikken, og da er Solberg villig til å strekke seg langt på kort sikt. Venstre og KrF kan dermed forlange mer enn knapper og glansbilder, men har likevel grunn til å frykte at prisen er for høy når Frp er med i regnskapet på Høyres side.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.