Liten blues vid gravens rand

Han spilte til det siste

Köp ingen blommor, sänd ingen krans.

För så dags så finns jag nån annanstans.

Vill du ge mej nåt så ge det till mej nu.

Sjung ingen lovsång, håll inga tal.

Låt bli at säja hur fin jag var.

Vill du säja nåt så säj det til mej nu.

Känn ingen ånger invid min grav.

Fäll inga tårar av samvetskval.

Om du ångrar nå så visa mej det nu.