Litterær regionalisme

Arthur Arntzen og Petter Dass har iallfall det til felles at de står i Nord-Norge og ser. Ser de bare inn i landsdelen, eller har de en universell horisont? Når interessen for den regionale litteraturen manifesterer seg i Narvik og får avleggere ute i verden, er det da et uttrykk for en politisk bevisstgjøring og ønske om autonomi, eller er det et normalt og legitimt kunstnerisk prosjekt så å si uten baktanker?

  • Det leves et spennende litterært liv i Nord-Norge. Finn Stenstad er ildsjel i et miljø av Nordland fylkesbibliotek, Narvik bibliotek, Frydenlund videregående, Forfatterprosjekt Nordland, Nordnorsk Forfatterlag, Orkana forlag i Lofoten og Universitetet i Tromsø.
  • I fjor arrangerte institusjonene i Narvik et Andreas Markusson-seminar som tok utgangspunkt i hans forfatterskap og gikk videre ut i det sosiologiske og religiøse Læstadius-landskapet. I år sto krigslitteraturen på programmet med foredrag av blant andre Stenstad, Bjørn Bjørnsen, Dag Skogheim, Kjell Fjørtoft, Eivor Bergum og Øystein Rottem. Det ble altså en skjønnlitterær, en dokumentarisk og en litteraturvitenskapelig reise fra krigen i Narvik-regionen ut i det nasjonale og internasjonale og inn i det universelle menneskelige.
  • Det som kan interessere ikke-seminarister, er det dr.philos. Kåre Glette, amanuensis ved Høgskolen i Vestfold, sa i et innledende foredrag. Inspirert av Finn Stenstad startet han prosjektet Vestfold i litteraturen, som førte til Tunsberg litterære selskap, litteraturpris, litteraturuker, seminarer, Færder forlag og tidsskriftet Kult. Han fortalte også om liknende prosjekter blant annet i Skåne, Tyskland, Aberdeen, Maine, Chicago og Nashville.
  • Det som manifesterer seg i Narvik-seminarene, har neppe smittet helt til Nashville. Den litterære regionalismen kan analyseres ut fra mange modeller. Men det kan også forklares med at vi har bedre råd, høyere utdannelse, mer tid og mer behov og interesse for Petter Dass, Arthur Arntzen og litteratur og kultur i det hele tatt.

Er dette uttrykk for en kulturell og politisk separatisme? Vil Arntzen kjempe for Home Rule for Raillkattlia? Neppe. Glette har ikke forstått det slik at separatisme er grunnlaget for den nordnorske regionalismen. Snarere er det anerkjennelse og integrasjon som er målet - likestilling og likeverd i det norske samfunnet. Det er rett og slett naturlig å legitimere litterær regionalisme ut fra allmennkulturelle tankeganger, sa Glette.