Litterære falsknerier

LIVEKUNST: Når det handler om Shakespeare, blekner all verdens Da Vinci-koder. Nå foreligger en underlig liten trykksak på Bokvennen forlag. Det er et av Oscar Wildes mer ukjente verk, ei bok som på norsk har fått tittelen «Portrettet av Mr W.H.»

DA SHAKESPEARES sonetter kom ut, var de utstyrt med en dedikasjon til en viss «Mr. W.H.» Wildes lille fortelling påstår at dette i virkeligheten var en ung gutt ved navn Willie Hughes. Man presenteres for tekstlige indisier, samt bedragerier som, på tross av at de avsløres, ikke svekker hovedpersonens tro på teorien. Fakta og fiksjon går opp i en høyere enhet. Var Shakespeare forelsket i en vakker ung mann som spilte hans romantiske kvinneroller?Dette intrikate teksteksperimentet er ikke den minst overbevisende av de mange konspirasjonsteoriene som omtåker Stratfords store sønn. Og det skulle få uante konsekvenser for Wilde. I rettssalen i 1895 ble han konfrontert med at han skulle ha påvist at «Shakespeares sonetter inspirerte til unaturlig last».I disse pinsetider må man kunne kalle boka beåndet - i alle fall stykkevis. Den når trauste nordmenn i Olav Lausunds stilsikre oversettelse.

LITTERÆRE falsknerier står sentralt i Portrettet. Sammen med teatralitet, selviscenesettelse og maskespill, gjorde Wilde forfalskningen til et hovedprinsipp i sin estetiske filosofi. Han beundret litterære falskspillere som Thomas Chatterton, James MacPherson og Thomas Wainewright.Litterære falsknerier kan peke på det uklare forholdet mellom fiksjon og fakta, dertil forstyrrer de våre forestillinger om originalitet og autentisitet. Wilde var med rette bekymret for lyvekunstens forfall.

FORRESTEN. Det er ikke lenge siden Aftenposten omfavnet den foreløpig siste teorien om «den egentlige Shakespeare», en mann ved navn Sir Henry Neville. Christopher Marlowe-forbundet sponser visstnok forskning som kan underbygge tesen om at Shakespeares stykker egentlig ble skrevet av konkurrenten. Kan vårt hjemlige Wildenvey-selskap, når vi nå er inne på temaet, snarest etablere et fond for arbeider som styrker teorien om at Wildenvey var Wildes sønn?