NÆRMER SEG HVERANDRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v) og KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
NÆRMER SEG HVERANDRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v) og KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer

Livet på den andre sida

Et samarbeid mellom Ap og KrF byr på helt egne konflikter - om abort, samvittighet og bioteknologi.

Kommentar

KrF-landsmøtet etterlater et klart inntrykk av at partiet løsriver seg fra det borgerlige prosjektet. På venstresida står Jonas Gahr Støre og Trond Giske med armene utstrakt, klare til å løfte KrF ut av fortvilelsen. De frister med søndagsstengte butikker, en annen arbeids- og sosialpolitikk, mer kommunepenger, et nyvunnet engasjement for flyktninger. og kanskje litt kontantstøtte.

Men det er ikke sikkert at gresset er grønnere på den andre sida for KrF. Eller at KrF vil være noen enklere partner for Ap enn de har vært for Høyre og Frp. Giske mener at KrF og Ap kan bli enige på et kvarter. Det blir tidenes lengste kvarter. Mellom Ap og KrF vil det gå andre konfliktlinjer, også de vil gjelde såkalte verdispørsmål. De to partiene er på kollisjonskurs i Israel/Palestina-politikken og i miljøsaker som gruvedrift og oljeboring i nord - selv om miljøsakene var lite framtredende på KrFs landsmøte.

Det ømmeste punktet er selvbestemt abort og bioteknologi. Her representerer Ap og KrF to fronter i norsk politikk. Arbeiderpartiet har et sterkt, historisk engasjement for abortloven og har sagt ja til eggdonasjon, tidlig ultralyd og assistert befruktning for enslige. KrF har et like sterkt - dog ensomt - engasjement imot alt dette. Disse standpunktene er en del av partienes identitet.

Lørdag valgte KrF lege og hordalending Dag Sele inn i sentralstyret. Sele er kjent fra debatten om reservasjonsrett for leger i fjor. Han er imot abort og imot spiral som prevensjonsmiddel. Sele ble valgt inn med nest flest stemmer i hele sentralstyret, noe som viser at han og hans synspunkter står sterkt i partiet. Sele tror flertallet i KrF står på partiprogrammet og er imot dagens abortlov. Han understreker at dette er partiets primærstandpunkt og at de vet at de ikke har mulighet til å få gjennomslag for dette i noen regjering, verken på blå eller rød side. Men han mener likevel at det ikke er noen grunn for KrF til å endre sitt standpunkt. Slikt gir mange i Ap en dårlig magefølelse.

Spør man KrF-ere hvordan en alternativ abortlov skulle sett ut - vil de kanskje ha fødetvang? Da slår de ut med hendene og kan ikke svare. Så lenge de ikke har noe svar, har de heller ingen sak. Få KrF-ere tror at partiet vil snu om selvbestemt abort i nærmeste framtid. Til det er saken for viktig for for mange i partiet. Men de ser ut til å velge en taktikk der de snakker lite om dette, heller kjemper for barn enn mot kvinner - med bedre seksualundervisning, prevensjonsveiledning, økt engangsstønad og støttefunksjoner rundt de gravide. Og heller konsentrerer seg om de nye bioteknologi-kampene.

I tida framover kommer en rekke bioteknologisaker til offentlig debatt. Regjeringen skal evaluere bioteknologiloven, og har gitt Bioteknologirådet i oppdrag å reise en «bred og offentlig debatt» om flere temaer og å oppsummere denne debatten. Samtidig skal Helsedirektoratet gi en oppdatering av den faglige utviklingen på området. Fristen for å levere utløper nå i sommer. Bioteknologirådet har allerede uttalt seg om eggdonasjon, sæddonasjon og gentesting. Snart kommer uttalelser om fosterdiagnostikk, surrogati og om gen-testing av egg før kunstig befruktning.

Neste høst skal samvittighetsutvalget, som helseminister Bent Høie nedsatte som en del av løsningen etter reservasjonsdebatten, komme med sin innstilling om samvittighetsfritak i arbeidslivet. Diskusjonen om reservasjonsrett er ikke over. Debattene om disse klassiske stridstemaene vil sammenfalle i tid med oppladningen til stortingsvalget i 2017. Spørsmålet om samarbeid mellom Ap og KrF kan gjøre dem store.

I KrF er det håp om at Jonas Gahr Støre vil ha en annen holdning til disse sakene enn partiet tradisjonelt har hatt. I Ap er det en viss frykt. Dagrun Eriksen ser ut til å ha startet forhandlingene allerede. Hun krever at Ap må komme KrF i møte når det gjelder aktiv dødshjelp og bioteknologi, og ikke bare flørte. Spørsmålene er hvor langt inn i dette landskapet Støre kan strekke seg uten å komme på kant med eget parti. Og i hvor stor grad KrF er villige til å legge vekk sine mest konservative standpunkter for å tekkes Ap. Sentralstyremedlem Sele innser at abortstandpunktet er et handikap for KrF i de kommende debattene.

Hvordan Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide vil håndtere disse sakene internt og seg i mellom, kan avgjøre om et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og KrF er liv laga.