KLIMAVERSTING? Lederen i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, prøver å framstille Norge som klimaversting, det blir helt feil, skriver LO. NTB Scanpix
KLIMAVERSTING? Lederen i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, prøver å framstille Norge som klimaversting, det blir helt feil, skriver LO. NTB Scanpix Vis mer

LO har utformet en ambisiøs klimastrategi

Det blir helt feil når Hermstad og Fremtiden i våre hender prøver å framstille Norge som klimaversting.

Meninger

Arild Hermstad kommenterer i Dagbladet 5. august et tidligere innlegg med LOs leder Gerd Kristiansen. Som Hermstad helt riktig nevner sier LOs klimastrategi: «Vi må snarlig snu utviklingen i retning av et framtidig nullutslippssamfunn. Den gjenværende delen av klodens CO2-budsjett blir stadig mindre, og det er viktig å få fortgang i omstillingen».

Det er svært positivt at det kan gå mot en klimaavtale i Paris. Obamas politikk for betydelige kutt i utslipp fra kraftsektoren er derfor svært godt nytt. Dette vil redusere utslipp fra kull i kraftproduksjonen. Kull er det mest klimafiendtlige brenslet, og den overveiende delen av verdens kullreserver må bli liggende i bakken. I tiårene framover er det imidlertid fortsatt betydelig behov for olje og gass, samtidig som fornybarkapasiteten bygges ut. Dette er også tilfelle i Europa når utslippene skal kuttes framover.

Det blir helt feil når Hermstad prøver å framstille Norge som klimaversting. Industrien har gjennomført store kutt, og klimagassutslipp per BNP-enhet har utviklet seg parallelt i vestlige EU-land og Norge over tid. Også virkemidlene i klimapolitikken er ganske like. Men EU har hatt langvarig økonomisk krise og Norge høy BNP-vekst og stor innvandring. Ikke bare utslipp fra oljenæringen, men også høy befolkningsvekst og medfølgende transportbehov er en utfordring. LO tar disse utfordringene alvorlig og har utformet en ambisiøs klimastrategi.