LO, lønn og AFP

«I realiteten er høyresidens og NHOs eneste håp at regjeringen går inn og pålegger tvungen lønnsnemnd. Problemet deres er at regjeringen ledes av Arbeiderpartiet. Og de har ikke råd til å påføre LO et spektakulært tap ved slutten av sin regjeringsre, slik at lønnsforhandlingene blir nettopp det, forhandlinger om lønn!

JKF

«Hvor ble det forresten av Gro-dagen? Lurte på om jeg kunne ta den 2. mai, men har ikke hørt den blitt nevnt på lenge nå.

Fjase

«Å gå av på uføretrygd er ikke en verdig avgang. Det er det sliterne ønsker... å gå av med verdighet!

Surina