«Løfting» av autoriteter

VILL STATSKIRKEN

hatt kvinnelige prester og biskoper dersom Lars Gule hadde vært like framtredende i samfunnsdebatten for 40 år siden som han er i dag? Ikke bare skal kirken ha rett til å diskriminere homofile og ordne sin teologiske diskriminering av kvinner bak lukkede dører, nå skal også Shabana Rehman, som på et offentlig utested «løftet» en mulla for å sjekke hans sikkerhetsrisiko, tåle fordømmelser og irettesettelser fra denne selvoppnevnte dommeren i etiske og religiøse spørsmål. Ifølge Gule skal det visstnok ha kostet Mulla Krekar stor møye å bygge opp sin autoritet, men det komiske er jo at den kan lide så totalt sammenbrudd bare ved å bli løftet opp av en kvinne i all offentlighet. Istedenfor å irettesette Rehman er min oppfordring til Gule at han heller heier henne fram: «Kjære Shabana, kan du ikke løfte noen norske prester og en statsminister når du først er i gang?» Hvis dette er måten å rive ned imamene og mullaene på, så bør jo oppfordringen bli at flere kvinner begynner å trene styrkeløft.

Å KALLE ET SLIKT STUNT

en krenkelse av Krekar, er å spille på lag med denne mannens oppblåste ego og forsøk på framstå i keiserens nye klær. Vi som vet hvor mange krenkelser norske mannlige prester har måttet tåle når deres nakenhet har blitt avslørt i likestillingen og demokratiets navn, burde kanskje vise litt større tilbakeholdenhet for et kvinneopprør mot andre religioner.

Slik Gule opptrer er det grunn til å spørre seg om det mannlige ståstedet for religionskritikk og religionsfrigjøring egner seg for den halvdelen av befolkningen religionsdiskrimineringen er rettet mot.