Løgner om Groruddalen

FREMSKRITTSPARTIET: I kommentarspalten «Slaget om Groruddalen» i Dagbladet tirsdag 13. februar fremfører journalist Trude Ringheim løgnaktige påstander om Oslo Fremskrittspartis ønsker for utviklingen av Groruddalen. Uten å undersøke realitetene i saken konkluderer Ringheim på populistisk vis med at valgkampen i Groruddalen vil bli grisete grunnet FrPs innvandrerfiendlige utspill. Ingenting er lenger unna sannheten.

MED BAKGRUNN I den vedtatte Helhetlige Utviklingsplanen for Groruddalen har en arbeidsgruppe i Oslo FrP i nær et år arbeidet seriøst for å komme frem til samlende tiltak for den videre utviklingen i Groruddalen. Dette arbeidet har partiet utført i dialog med Plankontoret for Groruddalen. De foreslåtte tiltakene inkluderer miljø, næringsutvikling, kultur, idrett, samt en rekke tilhørighetstiltak. Til tross for Ringheims påstander om det motsatte, så inkluderer et av tiltakene gratis kjernetid i barnehagen for samtlige 4 og 5 åringer. Da et slikt tilbud i stor grad vil bli benyttet av barn med innvandrerbakgrunn, ønsker Oslo FrP at tilbudet kombineres med at en av de foresatte deltar på kurs i norsk språk.

RINGHEIM ROSER videre Jan Bøhler og Arbeiderpartiet for å ha en positiv tilnærming til utviklingen i Groruddalen, mens FrP blir beskyldt for det motsatte. Igjen røper Ringheim at hun verken har satt seg inn i problemstillingene eller partienes forslag til tiltak. For mens Jan Bøhler konsekvent fremhever det negative med Groruddalen, fremhever FrP at Groruddalen både er et attraktivt sted å bo og å drive næringsvirksomhet. Videre påpeker vi at det offentlige skal ikke forsøke å løse utfordringer som tilligger den private sfære, samtidig som vi poengterer at tiltak ikke skal rettes mot enkelte grupper på bakgrunn av etnisitet.I sin kommentarspalte blottlegger Ringheim sin totale mangel på kunnskaper om hva satsingen på Groruddalen dreier seg om. Ikke vet hun forskjell på statlig og kommunal forvaltning, ikke vet hun hvor mye penger som er tilgjengelig, og ikke har hun den ringelse anelse om hva verken Ap eller FrP har foreslått av tiltak i Groruddalen. Det hele er skremmende kunnskapsløst.