I DET LOVFORSLAGET  som nå har passert energi- og miljøkomiteen om innføring av fornøyelseskjøring med snøskuter i hele landet, legges det opp til at kommunene skal bestemme hvor skuterløypene skal legges og hvor mange de skal bli.
Foto: Tom Schandy /Samfoto
I DET LOVFORSLAGET som nå har passert energi- og miljøkomiteen om innføring av fornøyelseskjøring med snøskuter i hele landet, legges det opp til at kommunene skal bestemme hvor skuterløypene skal legges og hvor mange de skal bli. Foto: Tom Schandy /SamfotoVis mer

Lokaldemokratiet svikter i snøskutersaken

KrF og Venstre må vise ansvar og sørge for å framforhandle et langt mer restriktivt regelverk.

Meninger

Det er visse saksfelt som åpenbart er uegnet for avgjørelser på kommunenivå. I det lovforslaget som nå har passert energi- og miljøkomiteen om innføring av fornøyelseskjøring med snøskuter i hele landet, legges det opp til at kommunene skal bestemme hvor skuterløypene skal legges, hvor mange de skal bli og ha kontrollen med at regelverket for slik kjøring blir overholdt.

Dessverre viser erfaringene fra Finnmark, hvor morokjøring med snøskuter har vært tillatt i nesten 30 år, at kommunene ikke er seg oppgaven moden. Eksemplene er mange: Kautokeino kommune har opphevet Fylkesmannens rett til å opprette løypene, og selv opprettet flere hundre km med såkalte «dispensasjonsløyper». Loven om motorferdsel i utmark gir nemlig anledning til å innvilge visse dispensasjoner til nytteformål. Det står eksplisitt i loven at det ikke skal gis dispensasjon for «turkjøring», likevel har lokalpolitikere i Finnmark gitt blaffen i det ved hver vinter å innvilge et tusentalls «dispensasjoner» for kjøring utenom løypenettet. Porsanger kommune har i noen år gitt skuterfolket tillatelse til å kjøre fritt i hele kommunen - unntatt verneområdene! Naturvernforbundet har klagd en rekke av disse lovbruddene inn for Fylkesmannen - og fått medhold. Men hva hjelper det når lokalpolitikerne neste vinter fortsetter som før? I Alta kommune var man restriktive i mange år, men etter at de blåblå fikk flertall der i 2009, har det sklidd ut også der.

Konklusjonen er klar: På dette saksfeltet har lokaldemokratiet sviktet totalt i Finnmark og det er ingen grunn til å tro at det vil bli bedre andre steder. Derfor er det veldig viktig at samarbeidspartiene KrF og Venstre nå viser ansvar og sørger for å framforhandle et langt mer restriktivt regelverk, hvor avgjørelsesmyndighet og kontroll heves opp til Miljødirektoratet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.