- Løkkeberg har brutt sin regikontrakt

- Vi legger ned filmprosjektet. Tillitsforholdet mellom regissør Vibeke Løkkeberg og oss som produsenter er uopprettelig brutt, men hvis Vibeke Løkkeberg vil overta prosjektet, stiller vi oss ikke negative til det, sier filmprodusent Axel Helgeland.

Trist - men ikke slagen

- Løkkeberg har brutt sin regikontrakt og har opptrådt illojalt ved å bryte kontakten med produsenten, for så å gå ut i media. Det har vært sterkt skadelig for hennes eget filmprosjekt.

Blant annet med disse ordene begrunnet styreleder Göran Lindström hvorfor hans selskap Northern Lights i går besluttet å legge ned hele filmprosjektet «St. Hansnatten». Sammen med daglig leder i Northern Lights, Axel Helgeland, forklarte han hvorfor selskapet ikke fant noen annen utvei av konflikten.

- Avtalebrudd

- Vi regner med at prosjektet koster oss rundt 3 millioner kroner når all opprydding er gjort. Men hvis vi hadde ventet med denne avgjørelsen, ville det blitt betydelig dyrere, sier Helgeland.

Filmen skulle ha kostet totalt 18,5 millioner. 4,5 millioner var produsentens egenkapital.

- Det ville vært uansvarlig av oss å fullføre produksjonen, sier Lindström.

- Jeg synes dette er fryktelig trist, for det kunne blitt en flott film, men dessverre er det oppstått en situasjon som gjør det umulig å gjennomføre produksjonen. Jeg tror ikke Løkkeberg er i stand til å lage en god film med datteren i hovedrollen, slutter en tydelig skuffet Axel Helgeland.

Pengene uteblir

11,5 millioner kroner av budsjettet kommer fra AV-fondet.

- AV-fondet bevilger penger til produsenten. Skal en ny produsent på banen, må det søkes om støtte på ny, opplyser Elin Erichsen, direktør i AV-fondet.

- Forlangte AV-fondet at Løkkebergs familie ikke skulle medvirke i filmen?

- Det var en forutsetning fra produsenten, og en del av den beskrivelsen av prosjektet som forelå da prosjektet ble presentert for oss i AV-fondet. I et møte 29. januar klokka 13 ble dette gjentatt. På møtet stilte både Vibeke Løkkeberg og produsenten. Løkkeberg kommenterte også, i humoristiske ordelag, at hun selv ikke skulle spille i denne filmen, slutter Elin Erichsen.