Løkkeberg står på sitt

I dag avgjøres skjebnen for Vibeke Løkkebergs film «St.Hansnatten». Løkkeberg skal i møte med sine produsenter, og håper at det kan komme til en positiv løsning. Den kontroversielle regissøren har ikke tenkt å fire på kravene.

-Jeg har blitt lovet en avklaring i dag, sier Vibeke Løkkeberg. Hun akter ikke å bøye seg for produsentens krav om å finne en annen hovedrolle-innehaver enn datteren Tonje.

-Mitt standpunkt er fortsatt at jeg ønsker å ta vare på mine kunstneriske rettigheter som regissør, sier Løkkeberg.

-Hva tror du utfallet av møtet vil bli?

-Jeg håper det skal bringe en positiv nyhet. Men jeg tør ikke si noe sikkert.

-Vil filmen bli stoppet, dersom du ikke får viljen din?

-Hvis jeg ikke får velge selv hvem som skal spille hovedrollen, så vil den bli stoppet, bekrefter Vibeke Løkkeberg.

-Beklager

Det har vært en voldsom medie-interesse familien Løkkeberg/Kristiansen etter at konflikten ble kjent i slutten av forrige uke. Men Vibeke Løkkeberg tror ikke dette er belastende for familien.

-Man kjenner jo ikke langtidsvirkningene, men mine døtre er vant til å stå oppreist i storm. De har fått trening i å takle det gjennom årenes løp. Men jeg beklager at det har blitt trukket inn uskyldige unge mennesker, sier hun.

Løkkeberg har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Herborg Kråkevik i løpet av helgen.

-Jeg ble lei meg på hennes vegne da jeg så forsiden på Dagbladet lørdag. Bakgrunnen for dette stammer ikke fra meg. Jeg har hatt møte med mange skuespillere, og det er ingen som kan bedømmes ut i fra hva en regissør mener, sier Løkkeberg.

-En regissørs bedømmelse av rollens kriterier kan ikke forståes av andre enn regissøren selv. Og valg til en rolle er ikke en demokratisk prosess som skal foregå i landets aviser. Derfor er det absurd hvis andre som ikke har noe med dette arbeidet å gjøre skal ta stilling til dette.

-Hva ville du sagt til Herborg?

-Nei, det er ikke en sak for offentligheten, sier Vibeke Løkkeberg.

DATTEREN: Tonje K. Kristiansen