Londons søppel

Hun snakket ikke tull. Anne Horns høye ambisjonsnivå for barne- og ungdomsbøker, uttrykt da hun tiltrådte som redaktør av det nye barnebokforlaget til Pax, holder mål.

Årets utgivelse av Sidsel Wolds faktabok om Australia, «Warra! Warra!» (Gå vekk, gå vekk), beviser igjen at Anne Horn tilbyr saftige ungdomsbøker, ikke de pedagogisk riktige, tørre som knekkebrød med magerost. Horn er opptatt av faktabøkene. Hittill har norske forlag utgitt utrolig mye utenlandsk sarv, overillustrert og overflatisk. Steiner for brød, ifølge Horn.

Den første velskapte faktaboka fra Omnipax kom i fjor, «Darwins verden», velskrevet av professor Dag O. Hesse. Nå Sidsels Wolds innsiktsfulle og opplysningsmettede beretning fra «landet under globusen», erklært av kaptein Arthur Phillip som britisk eiendom i 1788.

Gjennom én setning tok han landet fra de innfødte aboriginene som hadde levd der i 38000 år.

  • Fornedringen av dem begynte. Den skulle fortsette i 200 år. I 1998 arrangerte det hvite Australia sin første «vi-er-lei-for-det-dag» med kondolansebøker over hele landet, der de hvite kunne beklage overgrepene. Omtrent samtidig ble det blant britene gildt å fortelle om fangeblodet i årene. Slektstavler kom på moten. Slektsgransking hadde vært et ikke-tema siden de første fangetransportskipene fra England la til havn på 1700-tallet.

Det er rystende historie som brettes ut for oss, journalistisk godt fortalt, og ny for de fleste. Vel fikk vi med oss en smule av Australias dramatiske fortid på skolen, men den har levd i skyggen av europeernes skjending av indianerne. Aboriginene måtte vike for britisk grådighet og straffangenes herjinger. Australia ble dumpeplass for Londons søppel. Aboriginene måtte lære at en overlegen rase var kommet blant dem. Det beste, mente britene, var å utrydde dem, fordi de opptok landet unødig. Aboriginene var en del av dyrelivet i kolonistenes øyne.

  • Sidsel Wold og Omnipax kan være stolte av «Warra! Warra!» som har et leserpotensial langt ut over de unge. Og det kommer flere bøker av samme slaget. Neste år formidler Anne Thelle Backer og Annette Groth Japan og Irlands historie.

En av styrkene ved Wolds bok er mangfoldet, også det kuriøse. For visste vi at Ole Bulls bror, Knut, ble forvist til Australia etter pengeforfalskning i London? Som maler er han i dag en av attraksjonene i Tasmanias kunstmuseum.