Lønning løper løpsk

INGE LØNNING (H) har ladet sin løse kanon med løgn. Den tidligere nestlederen i et parti som mener det er «helt på jordet» å påpeke at USAs bombing av Bagdads befolkning skjedde i strid med folkeretten Aftenposten 22.03.2003 poserer nå dypt bekymret over politisk vold. Trusselen mot verdensfreden, sett fra Lønnings lønnkammer, heter Attac. I Dagbladet 8. september trekker Lønning fram et ufullstendig sitat fra en forsker som i 2001 skrev at Attacs suksess er «skjemmet av vold og ødeleggelser overalt hvor Attac har vist seg». Fra Stortingets visepresident forkynnes at «Det er en rimelig presis karakteristikk.» Jeg vet ikke hva «rimelig presis» betyr hos Lønnings politiske fløy nå om dagen. Hans partifelle Jan Petersen roste som kjent løgnparaden USAs utenriksminister Powell i februar 2003 presenterte FNs Sikkerhetsråd som bevis for at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Petersen mente dette var «en sterk redegjørelse» og at «detaljgraden i den amerikanske dokumentasjonen må gjøre inntrykk på alle» (NTB 05.02.2003). Hovedrolleinnehaver Colin Powell kaller nå sin goebbelske forestilling, som gjorde slikt inntrykk i Høyre, «smertefull» og «en skamplett på rullebladet». Men jeg vet at Lønning må vite hva som skjedde da Attac i 2002 gikk i spissen for å bringe de nye bevegelsene til Norge. Ordensmakten trente terrortaktikk fram mot folkemønstringen OSLO 2002, som var rettet mot Verdensbanken. Attac lovte ikke-vold. Men massemediene hisset opp stemingen. Butikkene bygde barrikader. Så kom den store dagen. «Den fryktede voldsorgien ble til samba og dans. Politimenn og demonstranter blåste såpebobler sammen. Og tusenvis av mennesker gikk gjennom gatene i et politisk karneval», måtte Aftenposten medgi. Vi var 10.000 i gatene. Et forrykende engasjement. Og fullstendig fredelig. Dagbladet skrev: «Ikke siden EU-kampen i 1994 har Oslo sett en så vellykket og bred folkelig demonstrasjon». Attacs rolle? Spør politiet: «Politiet vil gjerne dele æren med Attac for at demonstrasjonene mot Verdensbanken har forløpt fredelig» (NTB). «All honnør til arrangørene av demonstrasjonstoget, sier politimesteren» (Adresseavisen). Like fredelig forløp folkemønstringen OSLO 2005, lørdag 3. september. Også denne med Attac i en sentral rolle. Alt dette vet Høyres nestleder. Likevel preker han om «vold og ødeleggelser overalt hvor Attac har vist seg».

DETALJGRADEN I LØNNINGS angrep på Attac kan ikke måle seg med Powells plansjer. Men hans vilje til løgnaktig sverting av motstandere er beslektet med det verste av hva Washington oppviser i våre dager. Vi må protestere, før løgnen fester seg. Vi må kreve en viss anstendighet, selv fra Stortingets visepresident. Jeg må be Lønning beklage.