Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Lønnsfest for de fattige?

FATTIGDOM: Kalenderen viser februar og det bærer mot vår. Vår betyr lønnsoppgjør. Vi kan allerede lese om tidenes lønnsfest og at pengene flyter over.

Økt inntekt blir regnet som en viktig motivasjonskilde til videre arbeidsinnsats for de fleste av oss. For fattige og sosialhjelpsmottakere mener regjeringen derimot at lav inntekt skal gi motivasjon til å stå opp om morran og til å komme seg i arbeid. Dette er en selvmotsigelse, og vi vet gjennom forskning at virkeligheten ikke er sånn. For lavt inntektsnivå gjør at all energi går med til å overleve, og det gjør det vanskelig å mobilisere overskudd til å komme seg videre i livet.

Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon og Fellesorganisasjonen deler et sterkt engasjement for å finne konstruktive løsninger for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Vi kommer ikke unna at både forskning og erfaring viser at det er blant sosialhjelpsmottakere og trygdede vi finner hovedandelen av fattige i dette landet. Nivået på sosialhjelpen og nivået på kvalifiseringsstønaden er derfor flaskehalsen i kampen mot fattigdom.

Nivået på sosialhjelp handler først og fremst om verdighet og livsmulighet for den enkelte som mottar dette. Hvor mange det gjelder, har ikke betydning for den som faktisk lever på sosialhjelp. Det vesentlige er at den enkelte får en reell mulighet til å leve et liv med rimelig grad av velferd i dagens samfunn. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sine satser angir en nøktern vurdering av hva som skal til for et slikt anstendig minimum.

Når sosialhjelpssatsene inneværende år kun prisjusteres med 2,5 % betyr det i realiteten at forskjellene til de som står innenfor og de som står utenfor arbeidslivet økes ytterligere. Norges Bank og SSB spår en lønnsvekst for resten av samfunnet på rundt 6 %. Fra 1993 til 2006 har normallønningene, regulert for prisvekst, gått opp med 48 %. Dette viser at store forskjeller har fått lov til å utvikle seg mellom flertallet i befolkningen og sosialhjelpsmottakere.

Vi støtter Regjeringens vurdering av at sosialhjelp er og skal være en kortvarig ytelse, og at det derfor er maktpåliggende å få folk over på varig inntektssikring enten gjennom lønnet arbeid eller gjennom trygd. Kvalifiseringsprogrammet kan være et godt virkemiddel dersom det økes fra 2G til 3G (folketrygdens grunnbeløp). Samtidig er det klart at kvalifiseringsprogrammet ikke vil være et reelt tilbud til alle sosialhjelpsmottakere på lang tid framover. Regjeringens ambisiøse mål, at 4.000 mennesker skal inn i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året, utgjør kun 1/6 av alle langtidsmottagere. Det vil si at det vil være mange tusen mennesker som må leve på de lave satsene i flere år før de får dra nytte av kvalifiseringsprogrammet.

Regjeringen har etter vårt syn en unik mulighet: Storstilte og viktige sosiale reformer er vedtatt og i støpeskjeen. Arbeidsmarkedet er godt og ledigheten lav. Regjeringen har et offensivt mål med bred støtte i befolkningen, nemlig å avskaffe fattigdom i Norge. Vi ønsker at regjeringen benytter sin besøkelsestid: Styrk kvalifiseringsprogrammet og fastsett rettighetsfestede minstesatser for sosialhjelp på minimum SIFOs nivå i neste års budsjett. La hele befolkningen få kjenne at vi lever i et rikt land.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media