Lønnshopp for sjefer i staten

«Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) mener det er helt nødvendig for å hevde seg i konkurranse med det private næringslivet.

Og jeg som trodde at Sosialistisk Venstreparti bestod av sosialister.Jeg synes at vi skal følge den sosialistiske tankegangen, jeg. Det vil si at vi samler opp alt det overflødige som går ut til disse «toppsjefene», lar dem tjene 300,000 i året som de fleste andre, og donerer det som er igjen til fattige og sultne mennesker i Afrika/Midtøsten.

Vidar Nilsen

«Nå handler jo sosialisme nettopp om å karre til seg mest mulig fra den verdiskapende (privat) sektor. I så måte er lønnsfesten i det offentlige ren sosialisme.

Sjefen «De mest inkompetente sjefene finnes i staten. Ingen krav om prestasjon eller effektivitet - kun nettverk, nettverk, nettverk.... Dette har jeg observert på nært hold i årevis.