Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Lønnsmodell fungerer bra

Ingress

Meninger

Holden III-utvalget mener dagens system for lønnsdannelse fungerer bra og anbefaler følgelig ikke nevneverdige endringer. Det er enstemmighet blant representerte parter og fagekspertise om at det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge. Som kjent er det god verdiskapning i næringslivet, lav arbeidsledighet, jevn inntektsfordeling, høy reallønnsvekst og høy sysselsetting. Alle medlemmer i utvalget støtter dessuten opp om frontfagsmodellen som innebærer at konkurranseutsatt industri skal danne normen for lønnsvekst også på andre områder.

På det punktet var det en viss spenning før utvalgets konklusjoner ble offentliggjort. Mange har vært bekymret for det høye lønnsnivået i Norge og for todelingen av norsk økonomi. Frontfaget omfatter også leverandørindustrien som har hatt svært god lønnsevne. Den moderasjon man har forbundet med konkurranseutsatt industri har følgelig de siste åra blitt litt mindre moderat. Det kunne tale for at leverandørvirksomhet skulle tas ut av frontfaget for ikke å bidra til å heve lønnsnivået generelt. Men utvalget, ledet av Steinar Holden, mener at industrioverenskomsten er ganske representativ for konkurranseutsatt sektor på fastlandet. Dessuten møter leverandørindustrien økende internasjonal konkurranse. Derfor ser ikke utvalget behov for å endre frontfaget nå.

Frontfaget har med jevne mellomrom også stått på tiltalebenken i spørsmål om likelønn. Mange har ment at frontfagsmodellen gjør det umulig for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor å tette igjen lønnsgapet mellom kjønnene. Nå viser statistikken at lønnsutviklingen i offentlig og privat virksomhet gjennom en årrekke har vært forbløffende parallell. Fortsatt er det imidlertid nivåforskjeller i lønn mellom viktige yrkesgrupper i offentlig og privat virksomhet. Men frontfagsmodellen skal ikke, ifølge utvalget, forhindre oppretting av oppretting av skjevheter innenfor andre lønnsområder.

Mistro til frontfaget bidro også til en unødvendig streik i offentlig sektor i 2012. De ansattes organisasjoner trodde ikke på anslaget om forventet lønnsglidning i industrien. Nå oppfordres NHO og LO til å gi mer troverdige anslag, hva nå det måtte innebære.