- MISVISENDE: «Man kan anta at det store flertall av de 125 omskårne menn i studien ble slik av medisinske grunner», skriver artikkelforfatteren.  Kjønnsforsker Jørgen LorentzenFoto : Sigurd Fandango
- MISVISENDE: «Man kan anta at det store flertall av de 125 omskårne menn i studien ble slik av medisinske grunner», skriver artikkelforfatteren. Kjønnsforsker Jørgen LorentzenFoto : Sigurd FandangoVis mer

Lorentzen fisker med fordommer

- Overser åpenbare svakheter i en enkelt studie, feiltolker resultatene fra den, og forvrenger situasjonen i USA for å fremme sine egne fordommer.

Forfatterne av studien Jørgen Lorentzen refererer til i sin skremselskronikk 23. november om tidlig mannlig omskjæring advarer selv mot å trekke konklusjoner på grunnlag av deres arbeid. De erkjenner at studien ble gjort uten hypoteser (på stammespråket: en fiskeekspedisjon), og at studien har metodiske svakheter. Men de unnlater likevel å nevne noen av de viktigste manglene. For eksempel at muslimer utgjør omkring 3 prosent av Danmarks befolkning, men bare 0,25 prosent av studien.

Man kan derfor anta at det store flertall av de 125 omskårne menn i studien ble slik av medisinske grunner. Studien sier altså noe om seksuelle seineffekter blant et forholdsvis lite utvalg danske menn som hadde tilstander som krevde omskjæring, men ikke stort annet.

Rapporten blir ikke mer troverdig når forfatterne blankt og uten begrunnelse avviser alle andre «ikke-europeiske» studier som svake og finner støtte for sine spekulasjoner i skrifter fra 1100-tallet og overtro fra 1800-tallet. Det er hundrevis av minst like robuste studier som ikke støtter studieforfatternes mistanker.

Lorentzen skriver helt uriktig om forholdene i USA. I 1999 og 2005 skrev American Academy of Pediatrics at de «potensielle helsefordelene» ved tidlig omskjæring ikke var overbevisende nok til å utstede en anbefaling om tidlig omskjæring som en allmenn skikk. De forholder seg for tiden nøytralt til spørsmålet men er heller inne på å anbefale enn å fraråde det. Det ble heller ikke «slutt på allmenn omskjæring», slik Lorentzen påstår. Siden 1999 har det gått ned beskjedent. Ifølge Centers for Disease Control fra 62,5 prosent i 1999 til 56,9 prosent i 2010.

Ingen av disse fakta eller innvendingene synes å gjøre inntrykk på Lorentzen. Han vil, sammen med barneombud-for-ikke-minoriteter Reidar Hjermann, gå inn for det radikale tiltak å forby tidlig mannlig omskjæring.

Dette er det mest drastiske virkemiddelet flertallet i et samfunn har mot mindretallet: å kriminalisere det fremmede.

Forskeren Lorentzen kaller dette å «forholde seg til kunnskap», men i virkeligheten undergraver han all forståelse av saken. Han overser åpenbare svakheter i en enkelt studie, feiltolker resultatene fra den, og forvrenger situasjonen i USA for å fremme sine egne fordommer, som går ut på at hele folkegruppers barn må beskyttes mot sine foreldre med de mest ekstreme virkemidlene en rettsstat har til rådighet.

At han lykkes hos enkelte med slik propaganda er tydelig å se i Dagbladets nettdebatt.