FRIKJENT: Harald Eia laget det mest diskuterte TV-programmet denne våren, men forsker Jørgen Lorentzen følte seg dårlig behandlet. Nå er Eia frikjent for sine metoder. Foto: Nina Hansen
FRIKJENT: Harald Eia laget det mest diskuterte TV-programmet denne våren, men forsker Jørgen Lorentzen følte seg dårlig behandlet. Nå er Eia frikjent for sine metoder. Foto: Nina HansenVis mer

Lorentzen tapte mot Eia i PFU

Omstridte «Hjernevask» i Pressens faglige utvalg i dag.

||| Og konklusjonen var klar klokka kvart på elleve i formiddag: NRK og Harald Eia har ikke brutt god presseskikk.

- De små svakhetene er ikke tilstrekkelig sett opp mot programmets styrke, sier PFU-medlem, Aftenpostens sjefredaktør Hilde Haugsgjerd.

Men utvalget mener likevel at de innklagede «Hjernevask»-programmene med Jørgen Lorentzen utvilsomt er «tendensiøse i sin fremstilling, i disfavør klageren».

«NRK har ikke bestrebet seg på å gi et nyansert bilde av klagerens synspunkter. Det er samtidig et faktum at pressen må forenkle, alt kan ikke tas med, noe som kan være ekstra krevende i forbindelse med omtale av forskning, ettersom den gjerne inneholder en rekke reservasjoner. Selv om NRK kunne tatt med flere av klagerens uttalelser, må det avgjørende i en presseetisk vurdering være hvorvidt meningsinnholdet er endret av klippingen», skriver PFU i si endelige uttalelse.

Utvalget svarer nei på dette spørsmålet.

• Les hele uttalelsen her.

Mente seg kryssklippet
Pressens faglige utvalg begynte behandlingen av kjønnsforsker Jørgen Lorentzens klage mot TV-serien «Hjernevask» klokka halv ti i dag.

Lorentzen mente Harald Eia og hans redaksjon hadde kryssklippet intervjuet med ham, slik at meningsinnholdet ble forvrengt. Han mente også at «Hjernevask» har hatt en skjult agenda.

- Jeg skjønner ikke hva jeg skal bli dømt for, sa Harald Eia til NRKs Kulturnytt i dag morges.

PFU brukte lang tid på å diskutere klagen fra Lorentzen, men sluttet seg altså til innstillingen fra PFUs sekretariat. Dermed er Harald Eia og NRK frikjent.

Dette er noe av det som kom fram under diskusjonen:  

- En hovedregel bør være at premissene er klare for den som blir intervjuet, sa utvalgsmedlem, professor Camilla Serck-Hanssen.

- Hovedspørsmålet må være, ville Lorentzen svart annerledes hvis han hadde vært klar over hvilken kontekst han var blitt intervjuet i, spurte hun.

Diskuterte dramaturgi
Generalsekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold:

- Om Lorentzen hadde visst at disse intervjuene skulle presenteres for internasjonele forskere, ville han stilt større krav til stringens. Men jeg synes heller ikke det er i strid med god presseskikk, sa Kokkvold.

Utvalget brukte ellers mye tid på å drøfte dramaturgien i programmet til Harald Eia, men ga samtidig NRK honnør for å ha lagt ut intervjuene med Lorentzen i sin helhet på sine nettsider.

- Jeg har hatt stor glede av å se programmet, ikke som underholdning, men som journalistikk. Her har de hatt en klar agenda, og har lagt opp dramaturgien og sine kilder deretter. Og det er lov, mente Hilde Haugsgjerd.

Dagbladets John Olav Egeland konstaterte at det er en viss ujevnhet i «våpenjevnbyrdigheten» mellom Lorentzen og Eia:

- Selv om en forsker vet mer om det faglige, så vet Harald Eia mer om kommunikasjon. Han har også komikerens evne til manipulering, men etter min mening kan ikke det være i strid med de pressetiske, sa Egeland.

Skapte debatt
PFU-leder Odd Isungset hadde en klar holdning:

- Det spesielle med dette programmet er at det klarte å sette dagsorden innenfor et felt som har vært beskyttet mot kritiske spørsmål. Gjennom alle samfunnslag har man diskutert arv og miljø, sa Isungset.  

Han mente også Lorentzen burde vært klar over TV-mediets redigerende kraft:

- Lorentzen har selv løpt fra studio til studio, og selv laget dokumentarer, mente Isungset.

Sitatene over er basert på nettsendingen produsert av fagbladet Journalisten.