FRIVILLIGHET: Med LOs syn på frivillighet vil grunnlaget for svært mye av det frivillige arbeidet i Norge, rett og slett falle bort, skriver Mats Kirkebirkeland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
FRIVILLIGHET: Med LOs syn på frivillighet vil grunnlaget for svært mye av det frivillige arbeidet i Norge, rett og slett falle bort, skriver Mats Kirkebirkeland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpixVis mer

Frivillig arbeid:

LOs dobbeltmoral

LO kritiserer Abid Q. Raja og Akershus Venstre for å søke etter frivillige til valgkampen uten å kompensere med lønn, samtidig som de unnlater å kritisere «sine egne».

Meninger

Spaltist

Mats Kirkebirkeland

er rådgiver i Civita, skribent i Minerva og aktiv i Høyre. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Siste publiserte innlegg

Det er tydelig at LO har startet sin lange valgkamp for AP. Stortingsrepresentant for Venstre, Abid Q- Raja, blir i VG (18.juli) sterkt kritisert av LO etter at han delte en utlysning etter frivillige på Twitter, der Akershus Venstre søker etter engasjerte ungdommer til å drive valgkamparbeid for Abid Raja og Venstre i Akershus.

I utlysningen listes arbeidsoppgaver, som blant annet å organisere og delta på dørbank- og standaktiviteter, arbeide med sosiale medier og generelle valgkampaktiviteter. Det står tydelig at dette er frivillig arbeid, men at man får mat og reisekort, valgkampeffekter fra Venstre, inkludert en anorakk, og at man får erfaring, attest og referanse ved arbeidets slutt. Videre står det at arbeidet kan kombineres med skole eller studier, men at man må regne med at det blir lange dager.

Til VG uttaler LOs ungdomsrådgiver, Pål Henriksen Spjelkavik, at arbeidet «ser ut som en jobb med arbeidsgiver, arbeidstid, lengde for ansettelsen og konkrete arbeidsoppgaver. Da begynner det å nærme seg et arbeidsforhold, og arbeidsforhold skal lønnes». LOs ungdomsrådgiver reagerer spesielt på at man blir kompensert med mat og reisekort, valgkampeffekter, inkludert en Venstre-anorakk, og uttaler: «Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid. Hvordan skatter man en anorakk?»

I Norge står frivilligheten sterkt. I følge organisasjonene Frivillighet Norge bidrar 61 prosent av den norske befolkningen over 16 år med frivillig arbeid. Siste statstikk fra SSB viser at nordmenn utførte frivillig arbeid tilsvarende 148.000 årsverk, til en verdi på 71,9 milliarder kroner, i 2014. Det meste av verdien av det frivillige arbeidet (51,5 milliarder kroner) blir gjort i innen kultur og fritid, inkludert idrett, men frivillig arbeid til en verdi av 12,3 milliarder kroner blir også gjort i politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Det bør ikke være noen prinsipiell forskjell på å utføre frivillig arbeid innen idrett, politikk eller religion og livssyn. Frivillig arbeid er nettopp frivillig arbeid, og det frivillige arbeid er godt utbredt de fleste politiske interesseorganisasjoner, enten dette er Elevorganisasjonen, Amnesty International eller et politisk parti. Selv har jeg lagt ned mangfoldige frivillige ettermiddager, kvelder og helger innen ulike studentpolitiske interesseorganisasjoner og for et politisk parti, uten å få kompensert det med lønn.

«Lønnen» for det frivillige arbeidet har vært sosial hygge og vennskap, erfaringer som har kommet til nytte senere og ikke minst opplevelsen av å kunne bidra. Dette kan nok de fleste som utfører frivillig arbeid, skrive under på. Man utfører ikke frivillig arbeid for å få lønn, selv om både ansvar og arbeidsmengde i noen tilfeller, kunne tilsi at man kunne fått lønn som kompensasjon. Men mange får verdifull erfaring, attester og noe å føre opp på CV’en.

Hvis LO mener alvor med sin kritikk, bør organisasjonen også kritisere idrettsslagsledere, trenere og så videre, som også legger ned et omfattende arbeid, for eksempel under store cup- og mesterskapsarrangementer. Men LOs kritikk er også svært selektiv når organisasjonen kritiserer politiske partier. LO burde, hvis organisasjonen mener alvor, også kritisert andre politiske partier enn Venstre.

· Friville for Arbeiderpartiets valgkamp jobber også uten lønnskompensasjon.

· Sosialistisk Venstreparti søker etter frivillige til mange ulike oppgaver under valgkampen, inkludert nettaktivisme.

· Partiet Rødt søker etter valgkampaktivister som kan dele ut materiell, drive valgkamp på nett, lage kaffe, verve venner, lage valgmøte der de bor, jobbe mye, jobbe lite, frakte ting, pakke ting, henge opp ting, filme, tekste, bidra med grafisk design, strikke, ringe andre frivillige, jobbe med lyd eller bake boller.

· Miljøpartiet de Grønne går enda lenger og søker etter frivillige politiske rådgivere, kommunikasjonsrådgivere, frivillige til sosiale medier og til drift av valgkampkontoret.

Hvis LO skal kritisere Abid Raja og Akershus Venstre for å søke etter frivillige i valgkampen, burde organisasjonen kritisert flere politiske partier, inkludert de politiske partiene som LO støtter økonomisk. Men fallhøyden vil være stor: Med et slikt syn på frivillighet vil grunnlaget for svært mye av det frivillige arbeidet i Norge, rett og slett falle bort.