LOs ulike hatter

Ingress

Meninger

Gårsdagen ble en kraftfull markering av arbeiderbevegelsens styrke og engasjement. Kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet i arbeidslivet sto sentralt. LO har lenge hatt dette som en prioritert kampsak og har levert viktige bidrag til den rødgrønne regjeringens ulike handlingsplaner. Spørsmålet har også stått sentralt i tariffoppgjørene. Dagbladet har i flere år trykket artikler om hvordan arbeidsinnvandrere systematisk blir utnyttet og om hvordan det bidrar til at seriøse bedrifter blir undergravet. Det er ingen tvil om at dette er en av de største utfordringer for norsk arbeidsliv, som omfatter de fleste. Det er heller ingen tvil om LOs viktige rolle som den fremste vokter av ryddige forhold i arbeidslivet.

Men LO har også en annen side. Organisasjonen er en av de største eierne i mediekonsernet Amedia - det tidligere A-pressen, som i utgangspunktet besto av aviser med Ap-sympatier, etablert som motvekt til borgerlige aviser. Som eier har LO bidratt til å holde mang en vaklende nummer-to avis på beina. For 25 år siden spyttet LO inn 160 millioner kroner under den forutsetning at a-presseavisene etter dette måtte klare seg selv. Inntekter og kostnader måtte tilpasses ambisjoner og økonomisk virkelighet. Amedia-konsernet driver nå sin virksomhet på de samme markedsmessige prinsipper som andre mediekonsern. Mange av avisene er helt avhengige av pressestøtte for å klare seg. Men ingen pressestøtte kan fjerne de utfordringer som alle avishus nå opplever, med dramatisk fallende opplag og annonseinntekter.

Hvis det er noen industri som i dag er konkurranseutsatt, så er det medieindustrien. Konkurransen kommer ikke fra andre land, men fra en rivende teknologisk utvikling og større konkurranse om annonsekroner som skal fordeles på stadig flere medier, ikke minst på sosiale medier, som Facebook og Google. Det betyr at mediebedriftenes eiere må tilpasse sine kostnader til synkende inntekter. Også LO må det, som storeier i Amedia. Konsernet har varslet kutt i kostnadene med 500 millioner kroner. Inntil 700 av konsernets 3300 medarbeidere risikerer å miste jobben. Nå trygler de tillitsvalgte LO om krisehjelp slik at bedriftene får bedre tid og kostnadskuttene mildere. Men styreleder Roar Flåthen (tidligere LO-leder) sier, ifølge Klassekampen, nei. Hans argumentasjon likner til forveksling på andre medielederes. Spørsmålet han og LOs medlemmer bør stille seg er hvorfor LO ønsker å ha denne eierrollen. Den kler ikke en arbeidstakerorganisasjon og undergraver tilliten.