Loudon Wainwright III

Loudon Wainwright III pleier å utlevere seg selv, men her får mediefigurer i alle avskygninger passene påskrevet.

«Paus-Posten» kalte Ole Paus platene med nidviser om framskutte nordmenn. I USA har Loudon de siste 15 årene skrevet for ikkekommersielle US National Public Radio, og her er 15 av låtene samlet. Det musikalske følget i grenselandet folk/country er behagelig, men står som regel i herlig kontrast til innholdet. Som en Tom Lehrer for 90-tallet går satirikeren og ironikeren inn i skandalene og utleverer hovedpersonene med skarp penn og besk sarkasme. Han sparker velrettet, som en karikaturtegner i vise- og kabaretform, enten ofrene er Tonya Harding, Saddam Hussein, Bill Gates, Jesse Helms, rettsfarsen rundt O.J. Simpson, en saksofonspillende og kul Clinton («Our Boy Bill») eller julenissen. Mer av dette, Loudon!