Lovende takter

I en drøy måned har Ellen Horn vært kongerikets kulturminister. Det er selvsagt for tidlig å trekke noen som helst konklusjon på hvordan det vil gå med den politisk uerfarne skuespilleren og tidligere Nationaltheater-sjefen i statsrådstolen. Men taktene Ellen Horn har vist så langt, er gode.

  • Det gjelder i første rekke signalene fra den retorikken hun nå bygger seg opp som kulturpolitiker, og den rollen hun akter å spille.
  • Av de fleste intervjuer Ellen Horn har gitt, går det fram at vi for første gang på lang tid har fått en kulturminister som snakker om sitt fagområde med fortrolighet. Retorikken virker ikke tillært eller som resultat av pugging av partiprogrammet. Ellen Horns tanker om kulturpolitikk og kulturens plass i dagens samfunn, framstår i det store og hele som egenerfarte og gjennomtenkte.
  • Også signalene om den rollen hun har tenkt å skape seg, virker positive. Jens Stoltenberg har nok i utgangspunktet gitt henne forholdsvis frie tøyler i offentligheten for å gi Arbeiderpartiet skinn av å være et kulturparti igjen. Å velge en kulturminister med tung kulturlivsbakgrunn var i så måte et helt nødvendig grep. Ellen Horns uttalelser om å få satt kultursaker på dagsordenen igjen, om kunst og kultur som mer enn fritidssyssel og om å styrke kulturlivets mest livskraftige institusjoner, skaper et forventningsnivå om en minister på kulturens parti som er positivt.
  • Dermed ikke sagt at det ikke er mange skjær i sjøen. Horn og hennes forholdsvis lette politiske stab skal løse mange vanskelige saker framover. Budsjettet til høsten vil avdekke retorikkens substans. Den nødvendige omstruktureringen av filmbransjen vil fortelle om Horn har politisk handlekraft. Hennes videre håndtering av TV2s konsesjon vil vise om hun har kløkt. Det neste halve året vil avsløre om hun takler den nitide departementskverna, og Turid Birkeland-utvalgets arbeid med nytt kulturprogram for Ap, vil gi til kjenne om Ellen Horn virkelig står for noe og tør kjempe for det. Eller om rollen som kulturminister er så glansfull at den skal beholdes for enhver pris.
  • Nationaltheatrets «ryddepike» viste seg å være noe mer. Kanskje demonstrerer Ellen Horn nok en gang at hun har de egenskapene som skal til for å bekle en hovedrolle.

hans.rossine@dagbladet.no