Lover å spille mer norsk musikk

Jan Lothe Eriksen i Norsk folkemusikk- og danselag gir P4 og NRK skylda for den store svikten i salget av norsk musikk. Men nå lover radiokanalene bedre tider.

Andelen norske plater solgt i Norge har i flere uker denne våren beveget seg ned mot ti prosent. Mai-tallene lød på 13 prosent. Det betyr en halvering i løpet av sju år.

- Norskandelen i P4 og NRK P1, P2 og ikke minst Petre er skammelig lav, mener Lothe Eriksen, også mangeårig musikkbyråkrat i Musikerforbundet og tidligere redaktør i Norsk Musikerblad. Han mener landets ledende radiostasjoner må ta skylda.

Som såpeserier

Radiospilling er tradisjonelt sett den viktigste påvirkningsfaktoren i forhold til platesalg. På de siste tilgjengelige tallene fra GRAMO har både P4, P2 og Petre en norskandel på under 20 prosent.

- Dette holder overhodet ikke. NRK og P4 løper fra sitt kulturelle ansvar. Dette er et uttrykk for et musikalsk mindreverdighetskompleks, smeller det fra Lothe Eriksen.

- Hvis NRK Fjernsynet bare hadde sendt amerikanske såpeserier, så hadde folk reagert. Det er det tilsvarende som nå skjer når det gjelder musikk. Amerikansk «midt-på-treet» -pop går igjen overalt.

Lothe Eriksen er heller ikke fornøyd med NRK P1, som med en norskandel på 35 prosent er flinkeste gutten i klassen.

- P1s musikksjef Per Ole Hagen skryter av hvor flink hans kanal er. Men de er langt fra flinke nok. For en lisensfinansiert kringkaster er alt under 50 prosent norsk musikk arrogant, sier han.

- Vi kan sikkert bli flinkere, men hvis du også tar med distriktssendingene, som det er en del av P1, er vi oppe i en norskprosent på 40 prosent. Vi bedriver positiv diskriminering av norske utgivelser. Vi spiller norske låter oftere fordi de er norske, sier Hagen.

Tvangstrøye

- Hva sier du hvis dere blir pålagt å spille 50 prosent norsk musikk?

- Jeg tror ikke en slik tvangstrøye er et riktig virkemiddel. Men de forskjellige kanalene bør oppfordres til å spille så mye norsk musikk som mulig. For eksempel synes jeg P4 tar et veldig svakt kulturelt ansvar, sier Hagen.

Lothe Eriksen slakter også P4.

- P4 har fått en gyllen kontrakt til å måke inn reklameinntekter. Og så svarer de med å spille bare 15 prosent norsk musikk. Hvis ikke kringkasterne selv tar et ansvar for norsk musikk, så må politikerne gjøre det. Det bør legges inn i både TV2s og P4s konsesjonsvilkår at de skal spille så og så mye norsk musikk. Jeg mener 50 prosent er en naturlig grense også her, sier han.

- Har skjerpet oss

- Det eksisterer ikke noe mindreverdighetskompleks overfor norsk musikk hos oss. Vi har fått mye kjeft for at vi har spilt for lite norsk musikk, men nå har vi skjerpet oss. Vi er nå oppe i 23- 24 prosent norsk musikk på P4, sier musikksjef Even Rognlien.

- Men hvorfor har P4 lenge spilt så lite norsk musikk?

- Tilfanget av norsk popmusikk har vært for dårlig. Men de siste par årene har det vært en oppgang, både i antall utgivelser og i kvaliteten på platene som kommer ut. Zuma er et eksempel på norsk popmusikk som er midt i gata for oss. Det er også tatt en avgjørelse høyt oppe i P4-systemet om at vi må spille mer norsk musikk. Vi har et ansvar, sier Rognlien.

Skal opp

Marius Lillelien, konstituert kanalsjef i NRK Petre, sier til Dagbladet at kanalen har en konkret plan for å komme opp på 25 prosent. Petre hadde ifølge tall fra GRAMO en norskandel på 17 prosent i 1999.

- Jeg har fått gjennomslag for en strategi hvor dette er viktigere enn lyttertall. Fra nå av skal vi spille enda mer ny norsk musikk. Det er flere årsaker til at vi ikke har ligget høyere, blant annet har vi 13 timer med DJ-er i uka. Det gis ut mye bra norsk klubbmusikk, men ikke sju timer ny, bra norsk musikk ukentlig. Utgivelsesfrekvensen er for lav. Dessuten er veldig mye av den musikken som gis ut i Norge, rettet mot et voksenpublikum. Dette er musikk som det ikke er aktuell for oss å spille.

- Jan Lothe Eriksen mener dere bør spille 50 prosent norsk musikk?

- Det er helt urealistisk. Halvparten av all den gode musikken som lages, er ikke norsk. Det er et krav som er i overkant nasjonalistisk. Men 25 prosent er et rimelig krav. Det er det både for NRK og P4, mener Lillelien.

- Må skjerpe inn

P2s musikksjef Jorunn Hope har følgende å si om norskandelen:

- Hvis disse talene stemmer, så må vi skjerpe inn. 19 prosent er en lav andel. Det er ikke et flott tall. Men noe pålegg er ingen god idé. Det vil bety et inngrep i den redaksjonelle friheten som ikke er bra, mener hun.

FULL FEST: D.D.E. har ikke noe å klage over, men de kan godt ta en fest for å feire at norske radiostasjoner lover å øke norskandelen.