EVIG RIKDOM?: - Når Unge Høyre og andre viser villighet til å lete etter olje utenfor LoVeSe viser de også at torskebestander, fuglekolonier og korallrev ikke er så viktige, skriver innsenderen. På bildet slakter skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisk for store verdier under det årlige skreifisket utenfor Senja. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
EVIG RIKDOM?: - Når Unge Høyre og andre viser villighet til å lete etter olje utenfor LoVeSe viser de også at torskebestander, fuglekolonier og korallrev ikke er så viktige, skriver innsenderen. På bildet slakter skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisk for store verdier under det årlige skreifisket utenfor Senja. Foto: Cornelius Poppe / NTB ScanpixVis mer

Miljøpolitikk:

LoVeSe er ikke bare symbolpolitikk

Når Unge Høyre og andre viser villighet til å lete etter olje utenfor LoVeSe viser de også at torskebestander, fuglekolonier og korallrev ikke er så viktige.

Meninger

Unge Høyre og AUF krangler om hvem som har best miljøpolitikk og best gjennomslagsevne. Ironisk nok har ingen hatt særlig stor gjennomslagskraft hos sine egne moderpartier. Spesielt skuffende er det at Unge Høyres landsmøte ikke gikk inn for å verne de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nestleder i UH, Daniel Skjevik-Aasberg påstår at vern mot oljeleting i området bare er symbolpolitikk – men det handler om så mye mer!

Å verne LoVeSe mot oljeleting og oljeboring handler om å ta vare på evigvarende ressurser eller risikere å miste både artsmangfold og næringsliv til fordel for noen slanter ekstra i oljepenger.

Norge står overfor et stort og viktig veiskille som vil avgjøre livskvaliteten og livsgrunnlaget til framtidige generasjoner. Vi har valget mellom å være noen skritt nærmere fornybarsamfunnet, eller å låse oss fast til ei næring som vi vet at vi ikke kan tjene penger på i framtida.

Når Unge Høyre og andre viser villighet til å lete etter olje utenfor LoVeSe viser de også at torskebestander, fuglekolonier og korallrev ikke er så viktige. Det viser manglende vilje til å ta vare på kloden og framtida. Dessuten er ikke nye oljefelt forenlig med Parisavtalen vi har forpliktet oss til.

Skjevik-Aasberg har helt rett i at det er helheten som er viktig i miljøpolitikken – men miljøpolitikken til Unge Høyre er langt fra helhetlig når de velger å se bort fra olje- og gassutvinning som står for desidert høyest andel av Norges klimagassutslipp.

Unge Venstre velger helt klart klima og miljø først, og er stolte over å ha fått gjennomslag for å verne LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene – både hos Venstre og i regjering.

Det er likevel fint at Unge Høyre med stolthet viser til tiltak de skal jobbe for å få realisert. I motsetning til AUF, er Unge Høyre og Unge Venstre langt mer villige til tøffe tiltak i omstillingen til et grønnere næringsliv. AUF skal ikke rope så altfor høyt om manglende miljøtiltak på høyresiden hvis de skal sammenlikne med tiden Arbeiderpartiet sist var i regjering.

På grunn av Venstres gjennomslag i regjering sikrer Venstre og Høyre sammen en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Vi har vedtatt å kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor og er på god vei med innfasing av ny teknologi, teknologiutvikling og CO₂-prising for å nå målet!