Lovforbud mot paparazzier

De amerikanske Hollywood-stjernene har vunnet en viktig seier som beskytter dem mot plagsomme paparazzi-fotografer. Det nye lovforbudet gjelder også på offentlig eiendom.

En helt ny lov beskytter nå Hollywoodstjerne mot påtrengende fotografer som fotfølger dem til alle døgnets tider. I forbindelse med prinsesse Dianas død ble det ble spekulert i om det var fotografene som indirekte forårsaket bilkrasjet. I kjølvannet av denne ulykken har filmstjerner som Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks og George Clooney drevet intens lobbying for å skjerpe reglene og fotografering.

Psykisk terorr

Resutlatet er at California nå har en av de tøffeste lovene i verden for å værne om privatlivets fred. Lovgivningen kan bli en modell for lignende lover i resten av USA, skriver Electronic Telegraph.

Loven nevner spesielt paparazzier og 'stalkerazziaer', som bruker videokameraer i et forsøk på å fange noen av stjernenes mest private øyeblikk.

Loven gjør det mulig for politiet å gripe inn dersom en person blir filmet eller fotografert 'i situasjoner der de forventer å få ha et privatliv'. Fotografer kan også bli tiltalt dersom offeret føler seg 'psykisk i fare'. I tillegg omfatter lovgivningen fotografering på avstand, ved hjelp av en nye definisjon av loven om eiendomskrenkelse.

LOBBYISTER: George Clooney og Arnold Schwarzenegger har stått på for å få gjennom en ny lov mot paparazzi-fotografer.