MØTTE MOTSTAND: «Rapporten stadfester også at de israelske soldatene som bordet fartøyet Mavi Marmara «møtte betydelig, organisert og voldelig motstand»», skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Mavi Marmara dagen den ble bordet. Foto: Ariel Schalit/AP/Scanpix
MØTTE MOTSTAND: «Rapporten stadfester også at de israelske soldatene som bordet fartøyet Mavi Marmara «møtte betydelig, organisert og voldelig motstand»», skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Mavi Marmara dagen den ble bordet. Foto: Ariel Schalit/AP/ScanpixVis mer

Lovlig blokade

Palmer-rapporten konkluderer med at Israels sjøblokade av Gaza-stripen er lovlig.

Israels bording av flåten på vei til Gaza for litt over ett år siden og utfallet av dette, skapte umiddelbare og skarpe internasjonale reaksjoner. Israel ble fordømt på et tynt grunnlag. Nå, når alle fakta ligger på bordet og Palmer-kommisjonen nedsatt av FNs generalsekretær har publisert sin rapport, er bildet et annet.

Palmer-rapporten konkluderer nemlig med at Israels sjøblokade av Gaza-stripen er lovlig, og at Israel har rett til å håndheve blokaden. Dette innebærer retten til å besøke fartøy, gjennomsøke lasten og ta kontroll over skipet hvis det bryter blokaden, om nødvendig med makt, i internasjonalt farvann.

Dette er ifølge Palmer-rapporten et legitimt sikkerhetstiltak for å forhindre smugling av raketter og andre våpen til Hamas. Det er viktig å huske på at Hamas er en terrororganisasjon som kontrollerer Gaza, støttes av Iran, og som gjennom de siste årene har skutt over 10 000 raketter og granater mot israelske sivile mål.

Rapporten stadfester også at de israelske soldatene som bordet fartøyet Mavi Marmara «møtte betydelig, organisert og voldelig motstand», og at de måtte «bruke makt for å beskytte seg selv ... Mange [soldater] ble skadet».

Israel har akseptert Palmer-rapporten, men må likevel reservere seg på noen punkter: Vi fastholder at reaksjonen til soldatene var et svar på uventede og voldsomme angrep som i mange tilfeller var livstruende. Situasjonen var uoversiktlig og til tider kritisk. Rapporten kritiserer da også de som organiserte flåten, og setter spørsmålstegn ved deres oppførsel og formål, spesielt når det gjelder det islamskekstremistiske IHH. Kommisjonen fant at disse planla voldsbruk i forkant, og konkluderer med at forsøket på å bryte blokaden av Gaza var en farlig og uansvarlig handling.

Selv om Israel altså var i sin fulle rett til å stoppe flåten, beklager vi at liv gikk tapt. Dette skulle aldri skjedd. Når det gjelder forholdet til Tyrkia vil Israel gjøre sitt ytterste for å komme fram til en løsning på problemene, og vi er åpne for dialog. Vi håper at forbindelsen vil normaliseres i løpet av kort tid, fordi Tyrkia er veldig viktig for oss.

Endelig slår kommisjonen fast at alle som vil sende humanitære forsendelser til Gaza i framtida bør gjøre dette gjennom landoverganger og i koordinasjon med Israel og den palestinske selvstyremyndigheten (PA). Grenseovergangene til Gaza fra Israel er åpne, og i gjennomsnitt 6000 tonn varer av alle slag fraktes inn daglig.