Løwer erstatter Tanum

Eldbjørg Løwer blir ny styreleder i NRK etter at Anne Carine Tanum sa fra seg vervet. Også tre andre styremedlemmer skiftes ut.

-  Anne Carine har gjort en god jobb, og styret har vært godt sammensatt og jobbet konstruktivt. Men jeg respekterer hennes avgjørelse, døgnet har ikke mer enn 24 timer for noen av oss, og vi har fått tak i dyktige folk til det nye styret, sa kulturminister Valgerd Svarstad Haugland etter gårsdagens generalforsamling i NRK.

Nye folk

I tillegg til Tanum går nestleder Kåre Rommetveit, Else Bugge Fougner og Hilde Sjurelv ut av styret. Inn kommer tidligere arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer, Kåre Lilleholt, Christine B. Meyer og Pia Svendsgaard. Thor Bjarne Bore og Stig Herbern blir sittende.

-  Jeg er svært fornøyd med at disse har sagt ja, sier Svarstad Haugland.

Generalforsamlingen vedtok også at Nordland skal ha det samme distriktstilbudet i radio og tv som resten av landet og at dette skal være fullt utbygd innen 1. januar neste år. I tillegg ble det vedtatt at NRKs vedtekter skal endres til å inneholde en nærmere presisering av allmennkringkasteroppdraget, og NRK skal hvert år innen utgangen av april levere et allmennkringkastingsregnskap.

Utfordringer

Kringkastingssjef John G. Bernander redegjorde på generalforsamlingen for de nye utfordringene NRK står overfor, blant annet i forhold til digitalisering og økt tv-tilbud til barn.

-  Vi har fått en redegjørelse fra kringkastingssjefen, men dette er noe vi må behandle i høstens budsjett, sier Svarstad Haugland.

TAR OVER: Eldbjørg Løwer.
SLUTTER: Etter fire år som styreleder i NRK skal Anne Carine Tanum konsentrere seg om bokbransjen. Det har kulturminister Valgerd Svarstad Haugland forståelse for.