ANERKJENT AV FN: — At bruk av psykedelika for mange er en del av en spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga, har vært anerkjent av FN i årevis, skriver kronikkforfatterne. Foto: NTB Scanpix
ANERKJENT AV FN: — At bruk av psykedelika for mange er en del av en spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga, har vært anerkjent av FN i årevis, skriver kronikkforfatterne. Foto: NTB ScanpixVis mer

LSD-forbud på bærtur

Gjentatte ekspertvurderinger har slått fast at psykedelika har lavt skadepotensiale, og er langt mindre skadelig for den enkelte bruker og omgivelsene enn alkhol.

Meninger

Forskning.no fikk i forrige uke knusende kritikk i artikkelen "Mislykket attentat på LSD-forskere" av Dagbladets Aksel Braanen Sterri. Framfor å svare på kritikken, gjentar Nina Kristiansen i Forskning.no denne uka påstander vi allerede har tilbakevist, det samme har Aftenstierne i bloggen "Forskning.nos moralske kollaps". Som forskere har vi en plikt til å gjøre allmenheten oppmerksom når politikken som føres ikke har støtte i forskningen på området.  

Som ansatte ved NTNU og med godkjenning fra Forskningsrådet, gjorde vi en systematisk analyse av kliniske studier av LSD til å behandle alkoholisme. Resultatene var entydige: En enkelt dose med LSD hadde en positiv behandlingseffekt.  

Vår konklusjon var at en dose med LSD kan fungere like bra mot alkoholavhengighet som daglige doser av medisiner som brukes i dag. Helsemyndighetene i Storbritannia (NHS) gjorde en uavhengig vurdering av studien. De skriver at våre "forsiktige konklusjoner med sannsynlighet er pålitelige".  

Mens vi var tilknyttet NTNU forsket vi også på sammenhengen mellom bruk av psykedelika og mental helse, basert på den nasjonale helseundersøkelsen i USA. I to studier, som inkluderer over 100 000 deltakere hver, oppgir over en av seks voksne å ha brukt psykedelika. Resultatene tyder på at bruk av psykedelika ikke er en uavhengig risikofaktor for dårlig mental helse. Funnene samsvarer med informasjon om risikoprofilen til psykedelika fra WHO, EU, og myndighetene i USA og Storbritannia. 

Basert på omfattende erfaring er det generellt akseptert at psykedelika ikke fører til avhengighet eller tvangsmessig bruk. Og det mangler dokumentasjon for at psykedelika skader hjernen eller andre organer. Ingenting er ufarlig, men i motsetning til hva mange politikere tror, er psykedelika ikke spesielt farlig sammenlignet med en rekke hverdagslige aktiviteter som å sykle til jobb eller å spille fotball. Det er viktig å ha et statistisk perspektiv på risiko, fremfor å vektlegge vandrerhistorier.  

Gjentatte ekspertvurderinger har slått fast at psykedelika har lavt skadepotensiale, og er langt mindre skadelig for den enkelte bruker og omgivelsene enn alkohol. I fem ekspertvurderinger, hvorav to publisert av Lancet, har et utvalg eksperter rangert LSD og fleinsopp som mye mindre farlig enn alkohol, både for enkeltbrukeren og for samfunnet. Psykedelisk sopp selges lovlig i vanlige butikker i Nederland. Politiet rapporterer at det er veldig få ordensproblemer som en følge av "magic mushrooms" og helsemyndighetene melder at det er relativt trygt å bruke. I tidskriftet til Legeforeningen sa Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo at vår studie viser "i likhet med tidligere studier, at vi nok overdriver faren ved bruk av psykedelika generelt, og LSD spesielt, i alle fall hvis vi skal dømme ut ifra narkotikalovgivningen."  

Etter publisering av våre resultater, snakket Johansen med fagdirektøren ved legemidelverket på Dagsnytt 18. Fagdirektøren var enig i at de ikke har dokumentasjon for å hevde at psykedelika skader folkehelsen.  

Mange politikere tror at forbuds- og straffepolitikken er et forskningsbasert folkehelsetiltak, men den antagelsen har ingen rot i virkeligheten. Helseminister Bent Høie oppfordret nylig til en "åpen og ærlig debatt", på veien til en spesialsesjon i FNs generalforsamling i 2016, hvor målsettingen er å få medlemsland til å tenke nytt om ruspolitikken.  

Å søke lykke, selvforståelse og glede er fundamentale menneskelig mål. At bruk av psykedelika for mange er en del av en genuin spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga, har vært anerkjent av FN i årevis. Psykedelika har dessuten et klart potensiale i behandling av syke.  

På samme måte som at klimaforskere har et ansvar i miljøspørsmål, har forskere innen helse et ansvar for å si ifra om lover som ikke har det vitenskapelige grunnlaget folk tror de har. Derfor har vi engasjert oss i foreningen EmmaSofia, som jobber for å gjøre kvalitetskontrollert psykedelika tilgjengelig, til medisin, forskning og andre lovlige formål.

Vår forskning og våre perspektiver vurderes interessante av tidskriftet til den britiske legeforeningen (BMJ), The New York Times og Nature News. I likhet med Kofi Annan, mener vi i at lovregulering, kvalitetskontroll og saklig informasjon vil være et fornuftig og langsiktig alternativ til dagens forbudspolitikk. 

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.