Lu:d

Stort lerret, smått med låter.

CD: For å ta navnet først: Lu:d er lydskrift for det engelske ordet lewd , som ifølge ordboka betyr slibrig, utuktig eller uanstendig, eller for å bruke et eksempel: Et av hovedtiltalepunktene mot Michael Jackson var lewd conduct . Bandnavnet til tross, «This Is Nighttime» er mer glatt enn slibrig. Oslo-bandet legger seg nær lyden av de gamle bandene på Rec 90, som Poor Rich Ones og Sister Sonny. Vi snakker akk så melankolsk rock med falsettvokal, strykere og piano. Lu:d stiller i klassen for band som har en klar tanke om hvordan de vil låte, men som ikke har melodier eller vokal til å bære konseptet. Selv sammenliKner de seg med Coldplay og Keane, og en kan si hva en vil om de bandene, men når en hører Lu:d, skjønner en hvor gode melodier som skal til for å bære et sånt sutrete konsept. Og der kommer Lu:d til kort.