BEKYMRET FOR DATTEREN SIN: På mandag begynte den ett år gamle datteren til Heikki Eidsvoll Holmås og Sunniva Holmås Eidsvoll i barnehage. — Jeg er bekymret for at hun kommer til å puste inn skitten og giftig luft, skriver Holmås Eidsvoll. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
BEKYMRET FOR DATTEREN SIN: På mandag begynte den ett år gamle datteren til Heikki Eidsvoll Holmås og Sunniva Holmås Eidsvoll i barnehage. — Jeg er bekymret for at hun kommer til å puste inn skitten og giftig luft, skriver Holmås Eidsvoll. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

Lufta i Oslo gjør folk syke

Forsøk å trekke pusten dypt, inn gjennom nesa, fyll lungene og ut gjennom munnen. Kan du kjenne det?

Meninger

Mandag 3. august begynner den lille ettåringen min i barnehagen. Vi har allerede vært på besøk og testet ut uteområdet mange ganger. Hun elsker å huske, grave i sandkassa så skoene må tømmes for sand etterpå og så huske enda litt mer. Vi får herlig kort vei til barnehagen, bare noen få minutter ut døra og så er vi der. Det kommer til å bli veldig bra. Men jeg er bekymret for én ting: barnehagen ligger rett ved siden av den tungt trafikkerte veien Ring 2 der biler, busser og varetransport dundrer forbi hele dagen og spyr ut eksos og svevestøv.

Jeg er bekymret for at datteren min kommer til å puste inn skitten og giftig luft i barnehagen, og det er ingen eksperter som kan berolige meg og si at jeg bekymrer meg uten grunn. Tvert imot.

I vinter kunne vi lese overskrifter som fortalte at lufta i Oslo er dødelig. Den er full av svevestøv og nitrogendioksider på grunn av forurensning fra veitrafikk, skipstrafikk og vedfyring. Utslippene er et problem hele året, men spesielt ille er det på vinteren når det er kaldt og lufta nesten står stille over hodene på oss. Da er det som om forurensningen legger seg som et giftig lokk over byen. Etter disse mest forurensede dagene har forskere påvist at det er flere mennesker som dør enn resten av året. De som rammes hardest av helseplager og som risikerer å dø for tidlig er mennesker med hjertesykdommer og luftveislidelser.

Forsøk å trekke pusten dypt, inn gjennom nesa, fyll lungene og ut gjennom munnen. Kan du kjenne at lufta du puster er giftig? Hvis du har astma eller allergi kan det hende at svaret er ja. Hvis du er frisk er nok svaret nei, enn så lenge. Det som skremmer meg mest er at det på sikt skader helsen til oss alle å puste, og leve, i denne byen. Forurenset luft øker sjansen for å utvikle astma og allergi og barn risikerer å få underutviklede lunger. Når jeg tenker på alle de små barna i barnehagen ved den overfylte veien, er det helt opplagt at vi må endre kurs.

Vi kommer til å bli mange flere som bor i byen vår i årene framover. Befolkningstallet har økt lenge og kommer til å fortsette å øke. Det er flott at flere vil bo i byen, og alle de som flytter hit må komme seg til og fra jobb, skole, barnehage, butikker og fritidsaktiviteter hver dag og hver uke. Men veiene våre er allerede fulle av biler og lufta gjør folk syke. Vi er nødt til å gjøre byen mindre avhengig av bilen, fordi vi som bor her er avhengig av ren og trygg luft.

Hver og en av oss må kjøre mindre bil. Det kan og vil mange gjøre, hvis alternativene blir enklere og mer attraktive. Det handler om bedre tilrettelegging for sykkel. Og for gående. Det handler om busser og trikker som kommer seg fram og om flere og raskere T-banevogner. Da trenger vi en ny T-banetunnel og togtunnel gjennom sentrum. Vi trenger flere, bedre og tryggere sykkelveier. Og vi må planlegge utviklingen og utvidelsen av byen slik at folk må reise minst mulig mellom de stedene man må innom hver dag.

Hva er høyresidens svar på transportutfordringene i Oslo? De vil bruke mer enn 40 milliarder kroner på å utvide E18 vestover. E18 er hovedferdselsåren inn til byen fra vest og planene som foreligger innebærer å bygge en monstermotorvei med så mye som 14 felt på det meste. All erfaring og all forskning forteller oss at mer vei gir mer veitrafikk slik at det igjen blir kø, kork og kaos i framtiden. For det første risikerer vi når det blir mye mer kapasitet på veien at bilen utkonkurrerer de miljøvennlige alternativene. I verste fall kan mange som i dag tar toget, bussen eller sykkelen heller velge bilen i framtiden. For det andre er det stor sannsynlighet for at de som allerede bruker bilen i dag, vil kjøre oftere og på lengre strekninger hvis veien blir bredere og køen mindre. For det tredje vil det bli mer attraktivt for bedrifter og eiendomsutviklere å legge arbeidsplasser og boliger på steder der bilen er det foretrukne transportmiddelet. Å utvide innfartsveien til Oslo vestfra er altså ikke bare forurensende, det er heller ingen langvarig løsning. Køen kommer tilbake.

Ikke bare gir økt veikapasitet mer bilkjøring utenfor byen, men vi risikerer at enda flere vil velge å kjøre bil inn i Oslo sentrum. Statens vegvesen beregner at det kan bli så mye som 50 % mer trafikk gjennom Granfosstunnelen på Ring 3. De som ønsker større kapasitet på innfartsveiene til Oslo, må først stille seg spørsmålet om de vil ha flere biler inn i sentrum, på Ring 3 og Ring 2. Forbi den nye barnehagen vår. Jeg vil heller ha ren luft og trygge sykkelveier.

Mer forurensning og fortsatt kø i framtiden kommer heller ikke gratis. Prislappen på E18-utvidelsen er anslått til minst 40 milliarder kroner. En med norsk gjennomsnittslønn må jobbe 78 800 år for å tjene så mye penger. Det er skremmende mye å bruke på kortsiktig planlegging. En mye bedre løsning for klimaet, byluften og framkommeligheten er å bruke de store pengene på et skikkelig kollektivløft og samtidig øke bompengene på dagens E18. Vi må også få både kollektivfelt og miljøfelt på strekningen slik at de som velger miljøvennlig kommer seg raskt frem. Dagens fremkommelighetsproblemer vil fordufte, og miljøet vil bli spart.

Ikke bare begynner ettåringen min i den nye barnehagen til høsten, det er også lokalvalg. Jeg stiller til valg til bystyret for Oslo SV fordi jeg ikke greier å sitte stille og se på at forurensningen øker. Heldigvis har den nye barnehagen soverom inne, så datteren min ikke trenger å ligge ute i vogn på vinteren og puste inn forurenset luft når hun skal ta formiddagsluren sin. Men det kan ikke være slik at barn holdes inne i barnehagen for at voksne skal få forurense med bil. Etter valget trenger vi et nytt styre i Oslo som prioriterer kollektivtrafikk foran veitrafikk, og da må dagens planer om å utvide E18 vestover skrinlegges. Jeg og SV vil ta kampen for at byen vår skal være en grønn by som det er trygt for barna våre å vokse opp i. Kall det gjerne et valgløfte.