NEDLEGGELSE: Dette fremstår som et særdeles useriøst utspill fra Forsvarsdepartementet, og det føyer seg inn i rekken av stadige merkeligere utspill derfra, skriver artikkelforfatteren. Her: Andøya flystasjon. Foto: John Trygve Tollefsen
NEDLEGGELSE: Dette fremstår som et særdeles useriøst utspill fra Forsvarsdepartementet, og det føyer seg inn i rekken av stadige merkeligere utspill derfra, skriver artikkelforfatteren. Her: Andøya flystasjon. Foto: John Trygve TollefsenVis mer

Debatt: Andøya Flystasjonen

Luftslott fra Forsvarsdepartementet

Hvilken privat/sivil aktør vil på kommersielt basis kunne drive og utføre alle de nødvendige tjenester som Andøya Flystasjon i dag utfører?

Meninger

Statssekretær Øystein Bø hevder i et innlegg i Harstad Tidende at en nedleggelse av Andøya Flystasjon kan representere et potensiale for framtidig verdiskapning ved at fasilitetene på flystasjonen kan gjenbrukes.

Elling Johansen
Elling Johansen Vis mer

Utrolig, men ikke uventet at statssekretæren tillater seg å komme med dette «luftslottet». Han mener altså i fullt alvor at en privat tjenesteyter på profittbasis skal kunne drive og utføre alle de nødvendige tjenester som Andøya Flystasjon med spesialiserte fagfolk i dag utfører for ASC og ATC (Andøya Space Center og Andøya Test Center).

Hvilken privat/sivil aktør vil på kommersielt basis i det hele tatt vurdere å kunne stille med alle de tjenester som kreves for en aktør (ASC/ATC) som trenger denne tjenesten kun sporadisk gjennom året i forbindelse med missil-kampanjer?

For å drifte dette kreves det vedlikehold og drift hangarer, sheltere, ammunisjonslager, oppbevaring av gradert materiell, lossing, lasting og tauing av store fly, vakthold og annen teknisk bistand.

Materiell som rakettmotorer, missiler, kjøretøy og mobile utskytningsramper krever at Andøya skal kunne motta store fly som B747 og AN124.

Man må derfor også vedlikeholde og snø-brøyte en 3000 meter lang rullebane med overrun, taxebaner og parkeringsområder. Dessuten vil det kreves høy (kategori 7) brannberedskap.

Dette skal altså en privat aktør finne økonomisk interessant. Jeg kan ikke med beste vilje tenke meg at noen vil seg så vondt at man i det hele tatt vil vurdere å investere flere hundre millioner kroner i infrastruktur i tillegg til årlige driftsutgifter på mange ti-talls millioner for å så regne med å kunne tjene penger på dette.

Hvis noen skal kunne gjennomføre dette med overskudd, vil prisen på denne tjenesten bli så høy at ARS/ATC aldri vil kunne betale uten å prise seg totalt ut av markedet. Det vil igjen resultere i at denne særdeles viktige virksomheten for NATO og Norge ikke kan videreføres.

Jeg ønsker ikke å komme med noen karakteristikk av statssekretæren, men dette fremstår som et særdeles useriøst utspill fra Forsvarsdepartementet, og det føyer seg inn i rekken av stadige merkeligere utspill derfra.

Man må bare håpe at Stortinget i sin behandling av langtidsplanen gjennomskuer hvor dårlig fundert forslaget om nedleggelse av Andøya Flystasjon er både operativt og økonomisk, og vedtar å beholde det unike og uerstattelige fagmiljøet ved Norges beste flystasjon.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.