Lukket fengsel eller åpen anstalt?

«Det blir helt feil hvis voldsforbrytere skal få sone «i frihet». Hva hindrer en notorisk bråkmaker fra å klinke ned noen på vei hjem fra skolen? Christian

« Jeg vil helst ha en nabo som ikke lenger tyr til vold eller voldtar datteren min og /eller kona mi eller raner gjestene mine, gjør innbrudd i huset mitt, stjeler bilen min eller … Dette er et stort framskritt spør du meg. YES! Endelig noen som forstår noe.

Spenstig

«Men faren for nye kriminelle handlinger er jo relativt stor, det sier i hvert fall tidligere statistikker. Hvis dette blir gjennomført, bør det i hvert fall være en streng linje av hvilke som får muligheten til dette. Pedofile, drapsmenn og liknende er ikke ønsket i mitt nabolag.

Muhammed

« Faren for nye kriminelle handlinger øker vel strengt tatt betraktelig der personen er uten nettverk, jobb, utdanning, bolig osv... Hele poenget med reformen er vel å bidra til at færre fortsetter med kriminelle handlinger når de kommer ut?

amo85

« Man må ikke på død og liv beskytte overgriperen dersom det er en reell fare for at uskyldige blir rammet. Uansett hvordan prosentandelen for tilbakefall blir påvirket av det. Det er jo også en viktig lærepenge at man må stå til ansvar for sine handlinger.

Bill