Lurt av Dagbladet?

CUBA: Da det ble bestemt at jeg skulle si ja til invitasjonen fra Cubas kulturminister til et offisielt besøk under den store bokmessa i Havana, nevnte vi dette for Dagbladet. Avisen mente dette kunne være noe de ville dekke. Vi ble bedt om å sende over programmet så de kunne se hva som var mest interessant. Vi svarte at opplegget for besøket ikke var klart, men at de kunne få et foreløpig, og uferdig program. Allerede var det flere ting vi mente kunne være interessant; møte med Cubas kulturminister, presentasjon av norsk barnelitteratur, Jostein Gaarders besøk på bokmessa, og besøk hos Cubas Dissimilis.

Men Dagbladet hadde andre planer. (Dissimilis er bare interessant når de ikke blir besøkt). Dagbladet tar det uferdige programmet med seg til Høyres Jan Tore Sanner for å få en reaksjon. Og den kommer som bestilt; dette er det rene ferieprogrammet, dessuten mangler møter med opposisjonen. Resultatet blir en helside i Dagbladet sist lørdag. Hvordan vet jeg at det er Dagbladet som har gått til Sanner, og ikke motsatt? Fordi de var de eneste som hadde fått programmet. Siden det var uferdig og ufullstendig, var det ikke offentliggjort ennå.

Nå er programmet godt i gang. Tettpakket med møter, besøk til ulike institusjoner og organisasjoner og myndigheter. De fleste dagene strekker programmet seg over fjorten timer, et stykke unna det alle andre enn Sanner og Dagbladet ville betegne som ferie. Riktignok hadde vi bare fire-fem oppdrag på søndag, etter sytten timers reise og seks timers tidsforskjell. I mange kulturer er sågar søndagen regnet som fridag. Programmet inkluderer møte med den katolske kirke, som ikke akkurat er en del av maktapparatet på Cuba. I tillegg møter vi folk fra hele bredden av Cubas kulturliv, også folk med standpunkter fjernt fra myndighetenes.

Cuba står sannsynligvis overfor de største endringene på 50 år. Generasjonen som tok makten for 50 år siden er på vei ut. Demokrati og økonomisk fornyelse presser seg fram. Regjeringen ønsker at Norge skal være med å påvirke utviklingen i riktig retning. Vi tror ikke på isolasjon og embargo. Kulturløftet handler ikke bare om historiens største bevilgningsøkning med to milliarder, men også internasjonal kulturkontakt som kan bidra til utvikling av ytringsfrihet, menneskerettigheter og levevilkår. Vi ble positivt overrasket da Dagbladet virket oppriktig interessert i at dette kunne være aktuelt reportasjestoff. Men journalisten hadde en annen agenda. Vi ble lurt av Dagbladet. Spørsmålet er til syvende og sist om avisas lesere synes den måten å drive journalistikk på er lurt av Dagbladet.

Se også side 6