Lyden og lukten av ensomhet

Solveig Moen Rusten debuterer med en kortfattet sak med enkelt og solid språk.

BOK: Solveig Moen Rusten debuterer i høst med «Lyden av de andre som bor her». Den poetiske tittelen knytter klart an til innholdet, men speiler ikke stilen: Den er knapp, enkel og konkret.

Vi møter to menn, en gammel og en ung. Historiene deres løper parallelt, i annethvert kapittel. Det er fortellingen om enkemannen Henrik, som holder krampaktig fast i luktene etter kona, samtidig som han prøver å finne nye grunner til å leve. Og det er den unge mannen Roar som ikke bare mister kjæresten - en dag har hun simpelthen gått sin vei - men også vettet. Realitetsorienteringen er i fritt fall.

Veien ut

Av disse to sporene er fortellingen om Henrik den mest bevegende. Hans skrøpelighet og savn, og de motstridende følelsene som et langt ekteskap har etablert i ham, kommer godt fram. Henrik bruker tid på å akseptere at nye gleder, ny frihet og nytt fellesskap, kommer til syne.

Roar er også i en desperat situasjon, gjeldstynget, og nå alene. Han forstår ikke omgivelsene, forstår ikke hva kjæresten sier til ham, forstår ikke hvorfor hun går. Det eneste han vet er at han må gjøre noe.

Boformen blokk

Boka er ikke uforglemmelig, de færreste utgivelser er det. Romanstrukturen er velkjent, og vi aner tidlig at de to historiene skal komme til å krysse hverandre. I form minner den om andre debuter fra de siste åra: En kortfattet sak med enkelt og solid språk, og en vilje til å stoppe opp ved det vi andre haster forbi.

Selv nevner Rusten Kjell Askildsen som inspirator. Nå er det få som kan måle seg med nestoren hva angår eksistensiell og språklig følsomhet. Men en økonomisk, lun og lite støyende form kan også Rusten skilte med. Romanen synes særlig inspirert av åpningsnovellen i Askildsens «Et stort øde landskap». Begge fortellingene bruker boformen blokk (foto av en pryder begge bøkenes omslag) til å si noe om ensomhet, fellesskap og frihet. Og, ikke minst, om den syltynne linjen mellom trygghet og trussel.

Lyden og lukten av ensomhet
Lyden og lukten av ensomhet