Lygre, Arne

Slik ble jeg forfatter:

- Det er selve skriveprosessen jeg lever for. Jeg trenger øyeblikkene hvor jeg skaper en egne verden og nye ideer oppstår. Som forfatter kan jeg uttrykke meg med min egen stemme og på mitt eget språk. Det beste av alt er det siste lille 'klikket', når man merker at ting faller på plass.

Min beste leseropplevelse:

- Når jeg først fatter stor interesse for en forfatter, liker jeg å fordype meg i vedkommendes forfatterskap og lese 'fra A til Å'. Men jeg har ikke lyst til å fremheve noen enkelt leseropplevelse. Jeg regner med at den beste ligger inn i fremtiden.

Litterære forbilder:

- Det er ingen bestemte forfattere jeg føler har preget mitt eget forfatterskap. Jeg vil heller ikke nevne et spesielt litterært forbilde.

Slik liker jeg å jobbe:

- Jeg er et utpreget B-menneske, i den grad at det nesten er helseskadelig. Hver dag våkner jeg mellom 1200 og 1300, og i de første våkne timene av døgnet er det ikke mye jeg får produsert. En gang mellom 1700 og 1800 setter jeg i gang med skrivingen, og kan holde på til langt på natt.

I begynnelsen av skriveprosessen skriver jeg mest for hånd. Det er først i renskrivingsfasen jeg setter meg til PC-en.

Mitt forhold til Internett:

- Det bruker jeg mye, særlig i forbindelse med skrivingen. Skal jeg for eksempel ha faktaopplysninger er Internett til stor hjelp.

E-post bruker jeg til å holde kontakten med folk, og særlig i jobbsammenheng. Blant annet holder jeg kontakten med dramatikerkolleger utenlands.

Forfatterens e-postadresse:

arnelygre@arnelygre.com