Lykke og hat i Oslo Frp

Det var da advokat Per Danielsen gikk fullstendig bananas på talerstolen at løpet var kjørt for Danielsen-brødrene i Oslo Frp.

Et tilstrekkelig antall tvilerne ble tydeligvis skremt over til Hagen-fløyen, og partiformannen kunne innkassere en av sine viktigste seirer noensinne.

Med 104 stemmer mot 81 vant Arve Lønnum den dramatiske kampen om formannsvervet etter den suspenderte Dag Danielsen. Og med bare én stemmes overvekt, vant Hagen-fløyen også nestformannsvervet. Aldri før har Carl I. Hagen vært så nervøs foran et partimøte i Fremskrittspartiet.

ADVOKAT PER DANIELSEN har kjempet som en sjakal mot Carl I. Hagen den siste tida. I går, som delegat fra Nordstrand Frp, fortsatte han stormløpet.

- Jeg har aldri følt behov for å ta ordet i denne forsamlingen tidligere. Men det har skjedd en del ting i løpet av høsten som gjøre at jeg faller for fristelsen. Jeg rygger tilbake når jeg ser hva som har skjedd. Selv har jeg blitt virvlet inn i en utrolig virkelighetsfjern debatt, direkte med vår egen partiformann Carl I. Hagen, innledet Per Danielsen.

Spenningen steg i forsamlingen. Salen var delt på midten. Trolig med en knapp ledelse til Danielsen-fløyen da møtet begynte. Carl I. Hagen bet tennene så hardt sammen at han var nær å måtte søke akuttbehandling hos tannlege Øystein Hedstrøm.

Nå tok advokat Per Danielsen fullstendig av:

- Jeg har ingen intensjon om å overta Fremskrittspartiet. Men jeg har en annen intensjon, som det ville være artig å røpe for dere. Jeg kunne tenke meg verdensherredømme. Jeg kunne tenke meg verdensherredømme med Carl I. Hagen som statsminister i Norge. Så kunne jeg tenke meg at Henning Holstad kunne få Togo (landet der Holstad satt fengslet i høst red.anm.) Og de andre som stemte for eksklusjon og suspensjon, de skal vi nok klare å finne noen diktaturstater til etter hvert, sa Per Danielsen.

DA VAR DET TROLIG GJORT. En del av salen, de mest innbitte Hagen-motstanderne brølte av latter. Utropene minnet om lyden i et fjøs når drengen kommer inn med ftr. Det ble nok for sterkt for en del av delegatene. Etter dette gikk stemningen mer i Hagen-fløyens retning.

Den Danielsen-utgaven årsmøtet fikk se, skilte seg radikalt fra den Danielsen de var vant med. Dag Danielsens varemerke har vært stillferdig og anonym opptreden på partimøter, men en uhyre effektiv nettverksbygger på bakrommet. Hadde Dag Danielsen unngått suspensjon, ville han garantert blitt gjenvalgt i går. Men broren Per Danielsen mislyktes som stemmesanker.

Advokat Per Danielsen avsluttet sitt innlegg med å angripe formannskandidaten Arve Lønnum for å være udemokratisk.

- Etter min oppfatning er det også udemokratisk av Arve Lønnum når han som mindretallsrepresentant i nominasjonskomiteen, går inn for en mindretallsinnstilling som måker vekk hele den andre fløyen, fastslo Per Danielsen.

Innlegget fra advokat Danielsen virket så sterkt på enkelte at han ble regelrett skjelt ut fra talerstolen. Tor Fjære fra Sogn-Frp viste til at han i sine 27 år i partiet, helt siden stiftelsen, aldri har opplevd noe liknende.

- Jeg henstiller til forsamlingen om å sette munnkurv på denne Per Danielsen, for resten av kvelden, sa lokalpolitikeren.

STEMNINGEN I LOKALET, som en gang tilhørte Oslo Arbeidersamfunn, var fylt av en blanding av hat og angst. En taler trakk også paralleller til krigens dager.

Og Frp-ernes tynnslitte nerver ble ikke bedre da ordstyrer, vestlandsmassivet Lodve Solholm, dultet en overhead ut over scenekanten. Flere i salen skrek, ikke av fryd, men i angst, da arbeiderbevegelsen oransje og nedstøvede lysarkframviser knuste i gulvet. Der ble den liggende til møtet var over.

Da var Arve Lønnum valgt til ny partiformann i Oslo. Per Danielsen hadde tapt. Hans kandidat Tom H. Glosimot, ble aldri leder i Oslo Frp. Eli Hagen satt bak i salen og gråt av lykke.