Lyntog er ufornuftig

Hallgeir Langeland (SV) hevder i Dagbladet 22. juli at lyntog i Norge handler om fornuft. Det henger ikke på greip, ettersom både kostnader og miljømessige konsekvenser tilsier at en slik investering er ufornuftig. Utbygging av høyhastighetsbane vil koste opptil 400 milliarder – mer enn hva som settes av i hele Nasjonal Transportplan. Dessuten vil store mengder areal gå med til nye traseer. Det er også uklart hvordan disse skal bygges inn i byene. Frp ønsker heller å satse på oppgradering av det eksisterende jernbanenettet. Ved å sette av 60 i stedet for 400 milliarder, vil vi få et jernbanenett som tåler hastigheter opp mot 250 kilometer i timen – uten å forvolde miljøet større skader. Det viktigste for norsk samferdsel er å ta igjen etterslepet på veiene og oppgradere det eksisterende jernbanenettet. Andre land med høyhastighetsbane har ikke bare høyere folketall, de har også et moderne og velfungerende veinett. Det er noe Norge også trenger før vi overhodet tenker på lyntog.