Lyntoget for folk flest

Lederen i transport- og kommunikasjonskomitèen, Per Sandberg, hevder at lyntog i Norge er ufornuftig. Folk flest mener det motsatte. Seinest i Haugesunds avis i juli i år ville sju av ti rogalendinger ha lyntoget i Norge. Vi i SV argumenterer blant annet for lyntog fordi det fører til mindre flytrafikk, mindre personbil- og godstrafikk på veiene, færre trafikkulykker, færre som plagers av trafikkstøy og reduserte klimagassutslipp. Og lyntoget gir en mer behagelig reise enn alternativene. Alt dette betyr lite for Frp. I Dagbladet 1. august har Sandberg funnet kronargumentet mot lyntog. Det store naturinngrepet! Frp og Sandberg har, ifølge han selv, en satsing på motorveier som han omtaler «et nytt Norgeskart». 230 mil med nye firefeltsveier de neste åra, som det koster noen kroner å bygge. Disse 230 mila trenger mellom 40 og 70 meter norsk natur i bredden for å gi plass til asfalt og økt biltrafikk. Et dobbeltspora lyntog i 300 km i timen trenger fra 13 – 25 meter og cirka 40 prosent skal kjøres i tunnel. Jeg synes FrP bør argumentere for egen politikk, så skal SV stå på for at fornuftige folk flest skal få det de vil ha: Lyntoget!