Lys i tunnelen

LIKESTILLING: Kjære likestillingsminister Karita Bekkemellem og kulturminister Trond Giske!Dere gjorde en strålende innsats under presentasjonen av rapporten Tallenes tale. Den offentlige pengestrømmen i norsk film i et kjønnsperspektiv 17. januar i Filmens Hus. Når du, Trond Giske, sier at vi bare utnytter halvparten av den kreative evnen som finnes i Norge, er det mer enn sant. Det er rett og slett oppsiktsvekkende at du både ser og tør å legge den kjensgjerning til grunn for initiativ du og din kollega i samarbeid med bransjen nå tar sikte mot. Du sier at menn rekrutterer menn, menn backer opp menn. Det er også et faktum at kvinner gjør det - de velger menn, backer opp menn når de kommer i beslutningstaker-posisjon.

DET ER DIREKTE befriende, Karita Bekkemellem, når du sier at vi må slutte å bygge opp en teori om at kvinner har mangel på kunnskap, mangler kvalitet i sitt kunstneriske virke og er uten kompetanse. Er filmbransjen like konservativ som det private næringsliv, spør du og konsentrerer deg uten å nøle om det harde faktum at kvinner ikke utgjør den nødvendige «halvpart» som kan balansere og skape det uttrykksmangfold som utgjør vårt samfunn. De fleste filmer har mannlige hovedroller. Er det også slik i virkeligheten at kvinner er statister, og vil vi fortsatt ha det slik i filmen som i virkeligheten? Nei, ingen i filmbransjen vil det lenger. Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond, mener at man bør diskutere kvoteringsordninger. Han innrømmer uten å blunke at vi har et kreativitets-potensiale som vi ikke har utnyttet. Det er overbevisende tale, og skaper tillit i rekkene.

TROND GISKE, du sa også noe annet, og det er mitt hovedpoeng, selv om det har tatt noen linjer å komme dit. Du sa at dette ikke bare gjelder for filmmiljøet, men også i teatret. Hvem skriver, produserer og regisserer ved teaterinstitusjonene? Jeg kan fortelle deg at det er et oppsving av norsk og nyskrevet dramatikk våren 2006. Det skal teatrene virkelig ha. Men det står mye igjen på å skape balanse, den halvparten du etterspør. Vi ser med glede frem til arbeidet som i løpet av de nærmeste år skal få kvinnene i en 40%-posisjon innen filmen. Vi ser med like så stor glede og forventning på den samme utvikling innenfor teatret. Jeg er overbevist om at aktørene selv i samarbeid med dere vil nå dette målet innen ganske få år.