Lysbakkens åpne dører

Ingress

Meninger

SV-leder Audun Lysbakken kaster seg for alvor inn i kampen mot unødvendig byråkrati og meningsløs målstyring i offentlig sektor. I en kronikk i Klassekampen karakteriserer han systemet som et «stivbeint, målstyrt monster», som elskere av velferdsstaten må avlive. Det er et tabloid-språklig anslag han naturligvis får oppmerksomhet for i ei avis som lenge har engasjert seg i kampen mot bruk av markedsmekanismer i offentlige tjenester.

Men verken Lysbakken eller Klassekampen er alene om å beklage styringsprinsipper som gjør at offentlig ansatte bruker mer tid på å dokumentere hva de gjør enn å bedre kvaliteten på det de er satt til å gjøre. Det har dagens regjeringspartier bedrevet med hell i sin opposisjonstilværelse, støttet av frustrerte akademikere på ulike nivåer. Ukentlig har vi lest kronikker av særdeles skriveføre professorer som har klaget over mangelen på faglig rom. Mye av kritikken er berettiget. Mange offentlig ansatte observerer daglig eksempler på dårlig ledelse og kritikkverdig ressursutnyttelse. Samtidig er det åpenbart at det skjer forbedringer på alle nivåer hele tida.

Tydeligst har kampen mot byråkratimonsteret vært i helsesektoren, der vekselvis Legeforeningen og den adhoc-dannede Helsetjenesteaksjonen har bombardert tidligere statsråder og øvrige helsemyndigheter med kritikk. Den foreløpige effekten har vært et regjeringsskifte som trolig vil føre til enda mer bruk av markedsmekanismer i offentlig velferdsproduksjon. Høyre og Fremskrittspartiet vil som kjent øke andelen innsatsstyrt finansiering. De vil sette flere tjenester ut på anbud. Det vil selvsagt kreve mer styring og kontroll for å forsikre at skattebetalernes penger ikke sløses bort.

Lysbakken påpeker dette, og bidrar dermed til at byråkratikritikken retter seg mot den til enhver tid sittende regjering. Spørsmålet er hvor hensiktsmessig det er når vi ser hvor raskt den nye regjeringen har møtt seg selv i døra. Seinest fredag sa moderniseringsminister Jan Tore Sanner at det vil bli flere ansatte i offentlig sektor. Han har åpenbart redusert kampen mot byråkratiet til en kamp mot tidstyver og en opprydding i hvilke mål som skal nås og dokumenteres. Det er vi trolig alle enige om, også Audun Lysbakken.