Lytt til brukere og pårørende!

RUSOMSORGEN: Når statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen, i sin kronikk i Dagbladet 2. juni gir inntrykk av at regjeringen gjør nok for de rusavhengige, kjenner vi i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) oss ikke igjen. Henriksen har rett i at vi har fått en ny Opptrappingsplan for rusfeltet, og vi er til og med enige om at den er god. Problemet er bare at den umulig kan bli gjennomført når midlene som skal til ikke følger med. Rusfeltet ble for i 2008 styrket med 125 millioner kroner, men det er langt fra nok. Skal det monne, må en milliard kroner på bordet. Minst. Til sammenligning fikk Opptrappingsplanen for psykiatri 940 millioner kroner i år.

Henriksen forsvarer at Helse Sør-Øst nå legger ned et titalls behandlingsplasser for rusavhengige, og hun mener at et samlet rusfelt reagerer for sterkt i kampen mot disse nedleggelsene. Hun mener at ved å gjøre det, tar man ikke problemene til rusavhengige og deres pårørende på alvor. Som pårørendeorganisasjon mener LMS at Kari Henriksen og Helse Sør-Øst er de som ikke tar de rusavhengige og deres pårørende på alvor.

Det er viktig med et variert tilbud til de rusavhengige, men å legge ned plasser og korte ned behandlingstiden, mener vi er et feilgrep. Regjeringens håndtering av rusfeltet minner svært lite om kvalitet. Vi opplever at det som nå skjer er løftebrudd i forhold til Soria Moria-erklæringen og Opptrappingsplanen, og vi kan ikke se at det som skjer verken tjener ruspasientene, eller deres pårørende.

Kari Henriksen oppfordrer i sin kronikk til å lytte spesielt til brukernes erfaringer. Da oppfordrer vi henne til å lytte og involvere oss og samtlige andre rusorganisasjoner. Statsråd Sylvia Brustad innrømmet på Tabloid for kort tid siden at rusomsorgen er altfor dårlig, og lovet å ta tak i dette. Et første steg bør være å stanse nedleggelsen av et variert behandlingstilbud.