Lytt til lærerne

Ingress

Meninger

Et stort flertall av Utdanningsforbundets medlemmer har stemt nei til forslaget til ny arbeidsavtale, som ville bundet dem til skolebygningen 7 ½ time daglig. Forslaget var en provokasjon og et uttrykk for en sterk mistillit. Lærerne bør vinne frem med sin kommende streik.

I prosessen forut for avstemningen ble det begått to grunnleggende feil. Den første varen forhandlingsfeil. Den som forhandler, må
definere hva som er viktig for dem å oppnå, og som ikke er for kostbart for motparten å gi opp. Her skjedde det mot-satte. Fast arbeidstid for lærerne, som KS ville ha, vil ikke gi stor gevinst - i dagens samfunn er man tilgjengelig også når man ikke er fysisk til stede. Men det vil gjøre lærernes arbeidsdag langt mindre attraktiv.
I en tid da arbeidslivet generelt blir friere, med større muligheter for hjemmekontor og tilpasset arbeidstid, er det underlig at nettopp lærerne, som har et åpenbart behov for fleksibilitet, skal tvinges til å gå i motsatt retning. Læreryrket er en livsstilsjobb. Lærere tar telefoner fra nervøse elever og foreldre på kveldstid, de har perioder da rettebunkene er spesielt høye og behovet for
å kunne ta deler av arbeidet på kveldstid, utenfor et summende felleskontor, er presserende.

Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen, som har snakket høyt og mye om lærerens verdi og holdt opp de nye mulighetene for etterutdanning som en knalloransje gulrot, bør spørre seg om hvor mye disse ordningene har å si hvis hverdagen i læreryrket gjøres vanskeligere. Ressurssterke studenter som vurderer å gå inn i skoleverket, vil ha andre, spennende alternativer, der utsiktene til både høyere lønn og profesjonell selvstendighet er bedre. Norsk skole ligger an til å mangle atten tusen lærere i 2020. Hvis forslaget til arbeidstidsavtale blir stående, kan dette tallet fort bli høyere.

Den andre feilen som ble begått var en ledelsesfeil. I alle yrker, også læreryrket, vil det være noen som ikke er flinke eller fornøyde i jobben sin og som vil utnytte mulighetene til å komme seg vekk og arbeide mindre. Men det er dårlig strategi å legge opp et system for å kunne holde oppsyn med de få og upålitelige, og slik gjøre de pålitelige og pliktoppfyllende mer frustrerte. Den norske skolen er avhengig av at denne siste gruppen ønsker å være lærere. Da må protesten fra lærerne lyttes til og tas til følge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.