Må betale 160 millioner for radio-konsesjon

Har du lyst til å starte riksdekkende radio? Da kan du legge 160 millioner kroner og en søknad på bordet hos kultur og kirkedepartementet. - Altfor dyrt, sier P4-redaktør Rune Brynhildsen.

Det er P4 som har den riksdekkende radiokonsesjonen nå. Den utløper 1. januar 2004.

I dag ble konsesjonen utlyst på nytt, og departementet gjør det klart i utlysningsteksten at kravene er skjerpet.

- Målet for denne utlysningen er en radiokanal med høy kvalitet og et bredt tilbud til lytterne. Derfor er allmennkringkastingsprofilen skjerpet, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

90 prosent

Regjeringen setter en rekke krav til den som vil ha konsesjon:

 • Hovedkontoret skal ligge utenfor Oslo.
 • Sendingene skal nå ut til minst 90 prosent av befolkningen via FM-båndet.
 • Innholdet skal ha tematisk og sjangermessig bredde, og verbalinnslag må utgjøre en vesentlig del av sendeflata.
 • Norsk musikk og et variert musikktilbud må prege sendingene som også må inneholde: Nyheter og aktualitetstoff, livssynsprogram, program for barn og unge, programmer på samisk, programmer for etniske minoriteter, bruk av begge målformer og dialekter.

  Og på toppen av det hele: Den som får konsesjonen skal betale 160 millioner kroner til Staten.

  Altfor høyt


  Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i P4, Rune Brynhildsen, mener de nye konsesjonskravene er vel strenge. Han er særlig skuffet over den høye engangsavgiften. Departementet legger opp til et konsesjonsvederlag på 160 millioner kroner som et engangsvederlag.

  - Min første reaksjon er at den avgiften myndighetene krever er altfor høy, ikke minst sett på bakgrunn av at de stiller mye strengere krav til innholdet vårt, sier direktøren til P4 Nyhetene.

  - Jeg tror myndighetene har hatt litt vanskelig for å bestemme seg for om de vil ha penger eller innhold, og så har de prøvd seg på begge deler, sier Brynhildsen til sin egen radiostasjon.

  Vil søke


  Brynhildsen sier likevel at P4 er innstilt på å søke konsesjonen.

  - Det ligger i kortene at P4 kommer til å søke. Jeg har også snakket med representanter for våre eiere i dag, og de er også veldig positive til å søke om forlenget konsesjon, sier han til a href=http://www.p4.no>P4

  Flere søkere


  Trolig vil departementet motta flere søknader enn Brynhildsen sin.

  NorskRixRadio har vaslet at de planlegger å sende søknad. Dette er et konsept som tar sikte på å nå lyttere over 35 år, med en profil mellom NRK P1 og P2.

 • Også Radio 2 Digital har meldt sin interesse for konsesjonen.
 • Konsesjonen P4 har i dag, koster ikke radiokanalen noen verdens ting.
VIL SØKE: P4-sjef Rune Brynhildsen er ikke fornøyd med vilkårenen Regjeringen setter for den nye radiokonsesjonen, men vil likevel søke.