Må betale

De norske Robinson-deltakerne blir bøtlagt med 30000 kroner dersom de plaprer om hvem som vant konkurransen - eller på andre måter bryter den skriftlige kontrakten med produksjonsselskapet Strix og TV3.

- Vi har forsøkt å bruke sunn fornuft, både i utformingen av kontrakten og måten vi tolker den på. Jeg tror ingen av våre 16 deltakere har grunn til å føle seg utnyttet, sier prosjektkoordinator for «Robinsonekspedisjonen», Marianne Melfald.

Deltakeren Tore Hongset fra Bodø, som for tida er på seilferie i Hellas, oppfatter ikke kontrakten han underskrev som streng:

- Slik jeg husker det, besto den av to hovedpunkter: At vi må klarere medieopptredener utenom TV3 med kanalen, og at vi risikerer en bot på 30000 kroner dersom vi røper hvem som ble Robinson-vinner, eller når de forskjellige deltakerne ble slått ut. En grei kontrakt, mener 34-åringen.

«Slavekontrakt»

I Sverige er det andre boller. Foran den tredje sesongen, avslører Aftonbladet at deltakerne har underskrevet en meget streng kontrakt med Strix og Sveriges Television (SVT).

- Nå er vi låst fram til desember 2001 slik jeg forstår det. Det er en slavekontrakt, og vi vet ikke hvor grensene går, sier en av deltakerne - anonymt.

I kontrakten går det fram at de kan avkreves 100000 kroner for hver eneste overtredelse av kontrakten.

De er tvunget til å stille opp vederlagsfritt i alle sammenhenger Strix og SVT måtte ønske. Deltakernes navn og ansikter kan også utnyttes vederlagsfritt i tre år framover.

- I Norge har vi ikke slike kontrakter. Det er mulig svenskene har gjort erfaringer som gjør at de vil sikre seg. Men vi ønsker ikke å pålegge deltakerne restriksjoner de ikke selv ønsker, sier TV3s Marianne Melfald.

Mediekurs

Kort etter at de siste «Robinson»-deltakerne ble sendt hjem fra Filippinene, og konkurransen var over, ble alle 16 samlet til mediekurs i Oslo.

- Programleder Per Henrik Stenstrøm fra TV3s «Etterlyst» ledet kurset. Vi ble fortalt hvordan vi skulle besvare spørsmål slik at vi ikke røpet hvordan konkurransen endte og andre hemmeligheter, sier Tore Hongset.

- Mange av oss er uvant med den pressedekningen TV3 forespeilet oss. Vi ble forberedt på at vi ville bli nedringt av journalister og konfrontert med uttalelser fra andre deltakere.