Må få følger

BERGEN: Kritikken fra Festspillenes styreformann, Kåre Rommetveit, i gårsdagens avis bør få kulturpolitiske følger. Rommetveit spør hva NRKs kulturelle forpliktelser egentlig består i når kulturlivet må punge ut overfor NRK for TV-overføringer av kulturarrangementer. Rommetveit sikter til søndagens Edvard-utdeling der NRK krevde nær en halv million kroner, en god jafs av Festspillenes totalbudsjett, for å fjernsynsoverføre prisutdelingen. Sagt på en annen måte: Våre politikere bør spørre NRK om hva lisenspengene egentlig dekker når norsk kulturliv tvinges til å kjøpe seg plass på skjermen.

  • Også NRK bør ta kritikken fra Festspillene seriøst, selv om det er berettiget å tvile på evnen til akkurat det. Kritikken mot NRKs sponsorpolitikk det siste året har fjernsynsledelsen bare møtt med arrogante skuldertrekk. Møtes kritikken igjen av samme type ufeilbarlig likegyldighet, bør våre kulturpolitikere sørge for at skuldertrekkene gir NRK varige ryggproblemer. Det er nemlig en uakseptabel situasjon når det offentlige først bruker millioner av kroner på kulturlivet for så å se at deler av pengene kanaliseres til NRK. Hele legitimiteten til lisensfinansieringen av NRK den andre veien er jo nettopp å gi allmennkringkasteren et økonomisk grunnlag til blant annet å formidle bredden og mangfoldet i norsk kulturliv.
  • Hvis NRK ikke skjønner dette, bør institusjonen ta et snarlig oppgjør med sin egen selvforståelse og plass i norsk offentlighet. Alt tyder på et prekært behov for det. Redaksjonssjef Bjørn Hulleberg i NRK TVs kulturavdeling sa nemlig følgende om Edvard-utdelingen under et debattmøte her i Bergen på mandag. Jeg siterer ordrett: «Edvard-prisen er et uttrykk for NRKs idealisme. NRK er med på Edvard-prisen av idealistiske årsaker for å få rettet søkelyset på komponister og opphavsmenn. Jeg er stolt over at vi har fått til denne prisutdelingen.» Sitat slutt.
  • Videre kommentarer er overflødige. Men også i NRK TVs kulturavdeling bør man nå begynne å oppfatte poenget om at lisensen er til for å ha en stø og uavhengig kringkasting. Uavhengigheten blir tvilsom når det viser seg at enkelte aktører i kulturlivet kan kjøpe seg sendetid, eller regelrett blir presset av NRK til å betale for å få dekning.
  • Derfor er det alvorlig grunn til å spørre: Hvilke kulturinstitusjoner og arrangementer har vi ikke sett på TV de siste åra fordi de ikke betalte prisen NRK forlangte?