Må forklare hvorfor filmen aldri kom

I løpet av nærmeste halvår vil Norsk filminstitutt og AV-fondet be Petter Vennerød om en endelig rapport fra det nå sju år lange filmprosjektet «Askeladden i Trolland».

Det er nå snart sju år siden Vennerød fikk sine første tusenlapper fra filminstituttet til arbeidet med filmen sin. Av en totalbevilgning på 320000 kroner er 30000 ennå ikke utbetalt, i påvente av rapport og regnskap fra arbeidet.

- Det er definitivt den filmen som har lengst historie hos oss. Vi har nå en gjennomgang av gamle prosjekter, og «Askeladden» er ett av dem.

- Vil Vennerød bli bedt om å redegjøre for prosjektet?

- Ja, sier spillefilmkonsulent Harry Guttormsen i Norsk filminstitutt.

Nytt filmfond

Guttormsen skal nemlig innen årets utløp pakke ned de filmprosjektene han har under utvikling og overlevere dem til det nye Norsk Filmfond, som fra neste år av skal overta all utdeling av filmstøtte i Norge.

Det inkluderer også AV-fondets virksomhet, der direktør Elin Erichsen må gjøre opp status for sine prosjekter.

- I første omgang vil jeg be Vennerød om en statusrapport, men jeg vurderer det som naturlig å få avsluttet prosjektutviklingen på «Askeladden i Trolland» samtidig som AV-fondet avvikles, sier Erichsen.

Norsk Film AS, som også skal legges ned, har gitt 600000 kroner til Vennerød.

- Han har gjort det han skulle gjøre for pengene og vi anser oss ferdige med prosjektet, sier assisterende direktør Truls Kontny.

Fra Nordisk Film & TV Fond har Vennerød fått frist til «i løpet av våren» med å levere det han har fått støtte til.

Søker for mye?

De 2,8 millionene Vennerød har fått til «Askeladden i Trolland», er alle utviklingsmidler - ikke beregnet til selve filmproduksjonen.

Vennerød sier han vil søke nettopp Norsk Filmfond om 20 millioner kroner i støtte til produksjon av filmen neste år. Han håper på støtte fra den såkalte 50/50-ordningen, som betyr at staten betaler like mye for en film som produsenten selv gjør.

Men retningslinjene for støtteordningen er ennå ikke utarbeidet, og signaler fra Kulturdepartementet tyder på at det ikke vil bli delt ut så store enkeltbeløp som 20 millioner kroner til én film.

Vennerød kan også søke en av fondets andre støtteordninger - det har til sammen 180 millioner å lage film for - men da er det stor sannsynlighet for at han møter Erichsen og Guttormsen igjen. De to er nemlig blant de heteste kandidatene til toppjobbene i fondet.