- Må ha humor

- Jeg har sans for at Tommy Sørbø setter spørsmålstegn ved Museet for samtidskunst. Men han må være klar over at han rører i lugubre antikulturelle krefter i folkedypet, sier kunstneren Anders Kjær.

Kjær er selv representert i museet, men har likevel en del ankepunkter.

- Jeg er kritisk til Samtidsmuseet på mange måter. Blant annet fordi de har sviktet norsk postmodernistisk kunst de siste 20 årene ved å ikke kjøpe noe av denne kunsten.

Selvhøytidelig

- Men når det er sagt, liker jeg at ledelsen tar sjanser. Det finnes ikke et museum i verden som ikke har et tabberegister eller har gått inn i ei blindgate i valg av kunst. Men ved å ta sjanser må også museet være åpne for at folk lager humor ut av det. Jeg synes kanskje ledelsen har vært litt for selvhøytidelig i dette tilfellet.

Selv om Anders Kjær liker Tommy Sørbøs utspill, advarer han mot å dra tematikken for langt.

- Jeg har vel inntrykk av at det er mer respekt for eksperimentell kunst i utlandet. Vi er jo en idrettsnasjon som bedømmer alt ut fra målbare verdier, og da gjøres det narr av ting man ikke skjønner noe av. Og denne latterliggjøringen kan raskt føre til at Sørbø rører opp lugubre antikulturelle krefter, sier Kjær.

God kunst?

Billedkunstneren Håkon Bleken har i sitt 72-årige liv sett et par utgaver av denne debatten før.

- Dette er et stadig tilbakevendende tema. Og det er fortsatt like umulig å si hva som er kunst og hva som ikke er det. Mye god kunst er alltid blitt forhånet gjennom historien, men det betyr ikke at all kunst som har blitt forhånet er god. Likevel må det være lov å lage humor ut av dette. Vi har jo ytringsfrihet, sier Bleken.